En solnedgång över en slätt där sju vindkraftverk är placerade.

Innovate for Impact

Näringslivet står inför en enorm omställning. Den drivs av att samhället har stora utmaningar inom samtliga av de tre hållbarhetsdimensionerna. Det regionala näringslivet riskerar att tappa innovations- och konkurrenskraft ifall inte samhällsutmaningarna används som katalysator för nya innovationer och affärer. Projektet Innovate for Impact ska arbeta fram nya effektiva metoder och arbetssätt så att  näringslivet i Jönköpings län blir duktiga på att skapa innovationer och affärer som ger både samhällseffekt och finansiell avkastning – det vill säga: skapar impact.

Ett kollade av logotyper med de organisationer som är delaktiga i projektet Innovate for Impact.

Om projektet

Innovate for Impact erbjuder insatser där näringslivet får utveckla sina innovationsprocesser, ta dem ett steg längre och börja använda samhällsutmaningar som en katalysator för nya innovationer och morgondagens affärer.  Genom att utgå från att skapa impact (samhällseffekt med finansiell avkastning) sätts alla tre hållbarhets-aspekterna, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, i fokus. Utifrån utvalda samhällsutmaningar – till exempel att främja hållbar konsumtion och produktion genom cirkulära affärsmodeller – kommer projektet genomföra en rad olika aktiviteter.

Vad är målet med Innovate for Impact?

Efter avslutat projekt ska företagen som deltagit ha nått en ökad förståelse och kunskap om hur de kan öka sin innovationsförmåga, genom att använda samhällsutmaningar som katalysator för nya innovationer och affärer. Projektet ska utveckla effektiva metoder och arbetssätt för att stödja näringslivet att hantera dessa komplexa innovationsprocesser och även öka förutsättningarna för innovationssystemet i regionen att vara attraktiv att samarbeta med i nationella initiativ.

Projektpartners

Projektet är ett samarbete Science Park Jönköping och Jönköping International Business School. Projektet finansieras av Europeiska Regionalfonden och Region Jönköpings län.

Vilka kan delta i projektet?

Etablerade företag i Jönköpings län med upp till 250 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Tidsperiod för projektet

Projektet pågår 2023-09-11 till 2027-10-01.

Vill du veta mer om Innovate for Impact?