Närbild på en kvinna som håller i en telefon. Telefonen är i fokus.

”Bandet går” – från forskning till app för LSS-brukare

Listor, scheman, aktiviteter och rutiner. Personer med stöd enligt LSS (lagen om stöd och service) har många människor runtomkring sig, där mycket ska synkas för att skapa hälsa och välmående. I forskningsprogrammet Samskapa utvecklas nu därför projektet ”Bandet Går”; en digital applikation som ska underlätta kommunikationen mellan assistenter och familjemedlemmar – och fungera som ett kollektivt minne.

Sofia Kjällström

Sofia Kjällström, forskningsledare för Samskapa.

Sofia Kjellström är forskningsledare för Samskapa: ett sexårigt forskningsprogram inom co-production. Programmet utforskar, utvecklar och mäter samskapande processer inom hälsa och välfärd på nationell, regional och lokal nivå. Inom ramen för programmet, som inleddes 2019 av Jönköping Academy vid Jönköping University, utvecklas nu projektet och det digitala verktyget Bandet Går.

”Vi såg ett stort behov”

Paret AnnCharlotte och Ivan Bretans dotter har en funktionsvariation och i dagligt behov av assistans. AnnCharlotte och Ivan hade länge känt ett behov av ett smidigt verktyg som kunde underlätta och förbättra all kommunikation och information som sker mellan personerna i dotterns innersta krets. Assistenter, familjemedlemmar och andra professionella.

AnnCharlotte Bretan, coach och ledarskapsutvecklare

– Det krävs extremt mycket synkning mellan många människor för att vardagen ska gå ihop. Allt från att beställa hem varor, till sjukhushusbesök och aktiviteter med vänner. En stor andel av personerna i den professionella kretsen byts dessutom ofta ut, vilket kan skapa informationsglapp och omstarter. Därför såg vi ett behov av ett verktyg som skulle fungera som ett kollektivt minne, samtiigt som det är lättillgängligt, berättar AnnCharlotte.

Och visst finns det ett stort behov. I nuläget sker kommunikationen nämligen ofta via brukarnas familjers egna lösningar; vilkt ofta är en kombination av pappersanteckningar i pärmar och diverse sociala plattformar. Lösningar som inte är utformade för varje individs specifika behov.

Två kvinnor sitter vid ett bord med en dator framför sig. Den ena kvinnan sitter i en rullstol.

Verifieringsbidrag från Chalmers kickade igång projektet

2020 blev startskottet för Bandet Går. AnnCharlotte och Sofia hade då samarbetat ett flertal gånger i olika former. När Covid slog till så blev behovet av ett verktyg akut. Tillsammans bestämde de sig för att söka verifieringsstöd via Chalmers innovationskontor, som stöttar forskare hela vägen från forskningsresultat till samhällsnytta. Ansökan accepterades, och därefter kunde utvecklingen av projektet och verktyget Bandet Går påbörjas på riktigt.

Ett unikt digitalt verktyg som sätter brukaren i centrum

För personer med stora hjälpbehov är det ibland lätt att det värdefulla i livet försvinner. Rutiner äter upp all energi, och personerna har svårt att göra sin röst hörd kring vad som är viktigt i livet och vad de vill göra i sin vardag. Och precis där kommer verktyget Bandet Går att sticka ut. Visionen är att applikationen ska hjälpa till att skapa mening och värde, där varje brukare blir huvudperson i sitt eget liv.

Målet är ett verktyg som är enkelt att använda, som underlättar det dagliga arbetet, och som framförallt ökar kvalitén i livet för den som behöver mycket stöd och service.

AnnCharlotte Bretan

Stöd från Science Parks innovationsrådgivare

Science Park innovationsrådgivare Emma Rydh har stöttat AnnCharlotte och Sofia Kjellström sedan start. Hon har coachat duon i de olika utvecklingsstegen från forskningsresultat till nyttiggörande. Att ta del av innovationsprocessen har enligt Emma varit en spännande resa, och hon ser stor potential i verktyget Bandet Går.

– Det har varit fantastiskt att få vara med i en process där målet verkligen är att förbättra och underlätta vardagen för huvudpersonen och i förlängningen också dess anhöriga och assistenter. Här sker all utveckling med fokus på behoven hos huvudpersonen, säger Emma Rydh.

Målet är att göra så stor påverkan som möjligt

För teamet bakom Bandet Går är målet att under hösten 2021 ha en tidig version av verktyget som de kan använda. Deras mål för framtiden är tydligt: de vill helt enkelt hjälpa så många personer som möjligt.

– Vårt mål är inte att tjäna pengar. Vi vill att så många som möjligt ska använda verktyget. Att det ska hjälpa till i vardagen och lösa de utmaningar som finns, säger AnnCharlotte.