Så använder Tillväxtstiftelsen pengarna

Stiftelsens arbetar med olika typer av stipendier och bidrag för att inspirera och premiera entreprenörskap och innovationsförmåga. I vissa fall bidrar stiftelsen även till att anordna utbildningar, konferenser och seminarier.

Samhällsentreprenörskap och utmaningsdrivna idéer

Med hjärta som bankar för förändring gör du skillnad i stort och smått.

Tillväxtstiftelsen har tidigare delat ut stipendium till årets samhällsentreprenör till en person i Jönköpings län som med en affärsidé eller verksamhet med potential att skapa samhällsnytta – i stort och smått. Stiftelsen tar nu steget vidare i samverkan med Science Park med en fokuserad affärsutvecklingsinsats för att vässa bra idéer kring samhällsutmaningar för att skapa fler utmaningsdrivna startup-företag.

Impact step up – förinkubator

Låt fler av morgondagens affärer vara lösningar på våra samhällsutmaningar!

Startups – morgondagens tillväxtbolag

Tillväxtstiftelsen lånar ut pengar till Science Park Speed Capital AB, som gör investeringar mellan 100 tkr och 300 tkr i bolag som är kopplade till Science Parks inkubatorprogram för startups. På så sätt får nya tillväxtbolag tillgång till både kapital och affärsutveckling, vilket ger dem en god chans att ta snabbare steg mot sin första affär.