En närbild på konfetti som regnar genom luften.

Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län

Innovation, entreprenörskap & tillväxt. Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag.

Om Tillväxtstiftelsen

Syftet med stiftelsen är att stödja kreativitet, entreprenörskap, innovation och tillväxt i Jönköpings län genom en långsiktig kapitalförsörjning i tidiga faser. För regionens framtida utveckling behövs ytterligare fokus på att stimulera ett förnyat näringsliv.

Stiftare är Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF) och Science Park-systemet i Jönköpings län. I samband med bildandet medverkade Sparbanksstiftelsen Alfa med en donation som hjälper till att finansiera upp Tillväxtstiftelsen från starten.

Bidra till att främja entreprenörskap och innovation

Ambitionen är att attrahera ytterligare kapital från fler samhällsengagerade aktörer och etablera ett starkt engagemang för entreprenörskap och innovation i Jönköpings län. Genom stiftelsens arbete kan såväl företag, organisationer som privatpersoner vara med och bidra.

Bidra till Tillväxtstiftelsen med en donation

Din donation till Tillväxtstiftelsen bidrar till att fler innovativa och hållbara företag startas och utvecklas i Jönköpings län. Genom Tillväxtstiftelsen ser du nyttan av ditt engagemang. Varje enskild donation, liten eller stor,  har betydelse för framtidens företag. Tillsammans skapar vi fantastiska möjligheter till kreativitet, entreprenörskap och tillväxt!

Donationer till Tillväxtstiftelsen görs genom kontakt med Fredrik Göransson, ansvarig för Regional utveckling på Science Park och ansvarig för stiftelsen: 036-30 51 56, fredrik.goransson@sciencepark.se

Så använder Tillväxtstiftelsen pengarna

Stiftelsens arbetar med olika typer av stipendier och bidrag för att inspirera och premiera entreprenörskap och innovationsförmåga. I vissa fall bidrar stiftelsen även till att anordna utbildningar, konferenser och seminarier.

Tillväxtstiftelsen lånar ut pengar till Science Park Speed Capital, ett bolag som gör investeringar mellan 100 tkr och 300 tkr i bolag som är kopplade till Science Parks inkubatorsprogram. På så sätt får bolagen både kapital och affärsutveckling, vilket ger dem en god chans att kunna växa framåt.

I Tillväxtstiftelsens uppdrag ingår även långivning, utfärdande av stipendier, anordnande av utbildningar och seminarier med mera. Stiftelsen delar också årligen ut bidrag genom priset ”Årets nytänkare ” i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Priset syftar till att lyfta fram personer med innovativa idéer som nyligen startat företag.

Läs mer om hur pengarna används

Tillväxtstiftelsens styrelse

Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län förvaltas av Science Park och har följande styrelse:

Ordförande

Hanna Aspklint, VD, Science Park Jönköpings län

Ledamöter

Niclas Palmgren, Styrelseledamot, Science Park-systemet
Linda Pålsson – Chef för community & kunskap Science Park
Elisabeth Thureson – Näringslivsrepresentant, Vetlanda
Jesper Rundbäck – Finanschef, Länsförsäkringar Jönköping
Fredrik Göransson – Ansvarig Regional utveckling, Science Park

Vill du veta mer om Tillväxtstiftelsen?
Science Parks regionala utvecklare Fredrik Göransson står i en lounge i Science Park Towers
Fredrik Göransson
Ansvarig Regional utveckling