Abstrakt bild på blinkande lampor

De är nominerade till Årets innovation 2023

10 februari 2023

Den 25 mars är det dags för Jönköpingsgalan 2023. På galan har Science Park glädjen att för sjunde året i rad dela ut utmärkelsen Årets innovation i Jönköpings län. Efter en öppen nomineringsprocess blev det tillslut Zigrid, Norditech och WindowGlass Recycling Sweden som har möjlighet att ta hem utmärkelsen i mars.

Jönköpingsgalan är en årlig näringslivsgala som arrangeras för att prisa personer, organisationer och företag vars insatser som under det gångna året varit av stor betydelse för vår region. Under galan – som i år går av stapeln den 25 mars – delas totalt tio priser ut, med olika syften och målsättningar. Gemensamt för alla priser är att de föregås av en urvalsprocess där tre finalbidrag går vidare till Jönköpingsgalan.

Om Årets innovation

Utmärkelsen Årets innovation belönar kreativa idéer som omsätter nya möjligheter i praktiken. Priset delas ut till ett företag som med ny teknik, hög ambition, drivkraft och stort hållbarhetsfokus visat på god tillväxtpotential. Efter en tuff urvalsprocess med många spännande innovationer är det följande företag som är nominerade till Årets innovation:

Finalist 1: Zigrid AB

Svartvit bild. Lars Birging, Andreas Nordh och Håkan Wahlgren sitter framför ett draperi.

Lars Birging, Andreas Nordh och Håkan Wahlgren

Lars Birging, Andreas Nordh och Håkan Wahlgren.

Med finurligt ingenjörskap har Zigrid AB framgångsrikt utvecklat en teknologi som kan generera elektricitet från en tidigare outnyttjad källa av spillvärme. Kostnaden som industrier har idag för att kyla spillvärme omvandlas till en effektiv intäktskälla genom att tillvarata en befintlig resurs och samtidigt generera elektricitet som ökar den totala energieffektiviteten för industriella processer.

Deras innovation är skalbar och gör den lämplig för användning i ett brett spektrum av industriella miljöer, från små fabriker till stora kraftverk och överallt där det finns ett flöde av lågtempererat vatten (45-90 °C). Det nominerade bolaget har rönt nationellt och internationellt intresse och framgångsrikt visat genomförbarheten och effektiviteten av sin patenterade teknik i testmiljöer som också nu pilottestas i verklig industriell miljö. Innovatörerna arbetar aktivt för att förbättra tekniken och utöka dess tillämpbarhet, vilken också har potential att hjälpa till att mildra effekterna av klimatförändringarna genom kraftigt minskade CO2-utsläpp och beroendet av fossilbränslebaserad elproduktion.

Finalist 2: Norditech

Svartvit bild. Philip Alm lutar sin arm mot David Baceljs axel.

Philip Alm och David Bacelj

Philip Alm och David Bacelj

Inventeringen av den tillverkande industrins lager är en kostsam och problematisk process. Det kräver tidsödande repetitivt arbete, krångliga rutiner och det blir ofta fel. Detta leder bland annat till att onödiga resurser binds i lager, material och komponenter kan behöva kasseras och tillverkningen blir mindre resurseffektiv. Label Detector är en kostnadseffektiv lösning som med hjälp av intelligenta kameror och avancerad mjukvara automatiskt och kontinuerligt inventerar lagerhyllorna. Systemet har låga investeringskostnader och det krävs inga stora förändringar av befintliga processer för bolagets lagerhantering. Label Detector är den första lösningen som är optimerad för det medelstora företaget med ett befintligt manuellt lager, och kommer leda till stora besparingar och resurseffektivisering hos många av vår region, och världens, tillverkande företag.

Finalist 3: WindowGlass Recycling Sweden

Emil Falk sitter på en pall i en studio framför ett draperi.

Emil Falk

Emil Falk

Sand är en av våra viktigaste råvaror när det kommer till byggnation av hus, infrastruktur och inte minst vid tillverkning av glas och fönster. Den sand vi talar om håller på att ta slut och inom kort bli en bristvara. Samtidigt deponeras i princip allt fönsterglas vid rivning av byggnader eller när fönster byts ut. Rätt tillvarataget kan detta glas utgöra en utmärkt råvara för tillverkning av nytt fönsterglas men idag finns inga skalbara lösningar för detta på marknaden. Detta har vårt nominerade bolag tagit fasta på och på kort tid gått från idé till en egenutvecklad och verifierad produkt som väckt stort intresse hos flera stora internationella återvinningsaktörer och glastillverkare. Tack vare detta kommer inom kort en outnyttjad resurs som idag deponeras, och därmed utgör en kostnad, att istället bli en råvara och en tillgång. Lösningen bidrar därför till cirkularitet och ger vinster för både den som återvinner material, tillverkar fönsterglas och inte minst för vår planet.

Samtliga utmärkelser som delas ut under Jönköpingsgalan:

Årets digitala ledare (Poolia)
Årets event- och mötespris (Destination Jönköping)
Årets god kraft (Jönköping Energi)
Årets idrottsprestation (Jnytt)
Årets initiativ (Jönköpings kommun)
Årets hållbara omställning (Husqvarna AB)
Årets innovation i Jönköpings län (Science Park Jönköpings län)
Årets marknadsförare, Guldstickan (Marknadsföreningen i Jönköping)
Årets turismpris (Smålands Turism)
Årets brobyggare (Jönköping University)

Här kan du läsa mer om samtliga utmärkelser och nomineringar för året gala.

Tidigare vinnare av Årets innovation

Förra årets vinnare var Papertect med sitt innovativa fingerskydd vid användning av offentliga skärmar. Bland tidigare vinnare hittar vi; 2021 – Ecris, 2020 – Multi4, 2019 – Progressive Safety, 2018 – Bondtech och 2017 – Inventech Europe.