Krossat fabriksfönsterglas med rostiga spröjs.

WindowGlass Recycling Sweden

Sand är en av världens hårdast exploaterade naturresurser. I takt med urbaniseringen och snabbt växande städer, håller sandråvaran på att ta slut. I byggbranschen görs omfattande insatser för att hitta nya alternativ till sandbaserat byggmaterial samtidigt som glasproducenter blir mer och mer beroende av cirkulära produktionskedjor. Men i dagsläget är fönsterglas svårt att återvinna, eftersom glaset sitter ihop med en fönsterram av trä eller aluminium. Det gör att fönster ofta sorteras som deponi och grävs ned i marken. Med hjälp av WindowGlass Recyclings innovativa maskin kan glas och ram enkelt separeras och återvinnas var för sig.

Genom våra maskiner kan glaset återanvändas och skapa ett cirkulärt system för fönstrets kretslopp. Detta betyder att vi har potential att göra världens fönstertillverkare mer hållbara, då de slipper utvinna ny sand.

Emil Falk, grundarna av WindowGlass Recycling Sweden

Emil Falk sitter framför ett ljust draperi och tittar in i kameran med ett stort leende.

Teamet ser stor marknadspotential i Frankrike

Bakom bolaget står fyra entreprenörer och maskinbyggare: Emil Falk, Oscar Larsson, Theodor von der Luft och Stefan Falk Boman. Tillsammans har de lång erfarenhet av att bygga maskiner och bolag, vilket de menar är den perfekta kombinationen i just sin startup. Deras 5-årsplan är att återvinna alla fönster i Sverige – och Frankrike.

Frankrike har kommit otroligt långt i sin hantering av fönster, vilket betyder att våra maskiner enkelt skulle kunna säljas där. Det långsiktiga målet och visionen är att alla fönster i hela världen ska återvinnas.

Emil Falk

En del av Science Parks inkubator

WindowGlass Recykling var en del av Science Parks inkubator från den 1 oktober 2022 till den 31 oktober 2023.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här