Entreprenören Emil Falk sitter framför ett ljust draperi och tittar in i kameran med ett stort leende.

WindowGlass Recycling Sweden väcker enormt intresse på marknaden

2 juni 2023

De senaste månaderna har resan för Science Parks inkubatorbolag WindowGlass Recycling Sweden gått i raketfart. Nu står flera aktörer i återvinningsbranschen på kö för att få köpa maskinen som kan minska deponin av fönster och glasdörrar med upp till 50% och banar väg för en mer cirkulär fönsterproduktion. Och intresset fortsätter att sprida sig över hela Norden vidare ut i Europa.

Det känns otroligt kul att människor är intresserade av våra visioner och att dem får upp ögonen för oss. Vi ska ju förändra en hel bransch och förhoppningsvis kan intresset leda till att fler fönster återvinns.

Emil Falk, grundare av WindowGlass Recycling

Det återvunna glaset från ett fönster måste vara helt rent för att vara brukbart i produktion av nytt fönsterglas. Detta är någonting som tidigare inte gått att lösa på ett effektivt sätt. Men med hjälp av WindowGlass Recyclings innovativa maskin kan glas och ram enkelt separeras och återvinnas var för sig, utan att skräp blandas med glaset. Affärsidén löser inte bara problemet med återvinningsbranschens stora mängder deponi – alltså material som inte går att återvinna. Den bidrar även till en mer cirkulär fönsterproduktion i en bransch som idag är beroende av en av världens mest exploaterade naturresurser – sand.

Emil Falk, grundare av Window Glass Recycling Sweden pitchar sin idé framför publik och kamera.

Prisregn för startupen

Teamet som består av Emil Falk, Oscar Larsson, Theodor von der Luft och Stefan Falk Boman har på kort tid även kammat hem flera prestigefulla innovations- och entreprenörskapspriser:

Perfekt Pitch – Regional Exportsamverkan i Jönköpings län och Företagarna

Perfect Pitch är en tävling där åtta innovativa startups från Jönköpings län får chansen att pitcha sina idéer för en stor publik och en jury med nationellt framstående entreprenörer. I slutet av tävlingen fick publiken vara med och utse vinnarbidraget, som denna gång blev Emil och WindowGlass Recycling.

Venture Cup Regionfinal 2023 i Region Väst

Den 25 maj ägde Regionfinalen i STARTUP 2023 rum i Göteborg. Där vann WindowGlass Recycling inte bara en utan tre kategorier som resulterade i en prispott på sammanlagt 75 000 kronor:

  • Best Traction (10 000 kronor)
  • Innovatum Science Park Award (15 000 kronor)
  • JCE Accelerator Award (50 000 kronor)

En del av Science Parks inkubator

WindowGlass Recycling blev en del av Science Parks inkubator under hösten. Inkubatorprogrammet är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för nya företag med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Under inkubationstiden (6-24 månader) får inkubatorbolaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.