Ta kontroll över din tid

Ledarskap

Som affärsutvecklare och ledarskapstränare möter jag kontinuerligt företagsledare som ger uttryck för en frustration över att tiden inte räcker till. En helt vanlig dag för ett år sedan möttes jag av följande budskap:

– Tomas, vet du vad?! Jag har insett att jag har tid! Jag har ju tid! Det är faktiskt jag som bestämmer hur jag vill använda den tid jag har.

Så där lät det när en VD, som jag hade förmånen att ledarskapsträna, ivrigt försökte få min uppmärksamhet i en ny insikt hen hade fått när hen satt och reflekterade inför det mötet vi nu skulle ha. Vi hade redan mötts ett antal gånger. Och när hen resonerade om sin roll och vad som krävdes av hen som företagsledare var det som ett mantra som ständigt formades i hens läppar och med tung andning släpptes ut med orden:

-Jag har inte tid.

När andra styr din tid

Och visst kan det vara så att tiden inte räcker till. Många försöker fånga vår uppmärksamhet med olika slags budskap. På samma sätt som jag försöker göra med din uppmärksamhet i denna blogg. Det ena budskapet viktigare än det andra. Men det kan självklart också vara så att orsaken till tidsbrist finns hos oss själva genom att vi vill hinna med väldigt mycket, ibland orimligt mycket. Och inte sällan är det väl en blandning av våra egna och andras krav på vår tid som skapar denna frustration.

Men den frustration som bristen på tid leder till kanske främst är ett resultat av känslan att det ”inte är jag som sitter i förarsätet”. Känslan av att det är andra som styr min tid. Behöver det vara så?

Insikten som VD:n jag berättade om inledningsvis fick om att hen har tid innebar inte att hen plötsligt fick en extra mängd tid eller att allt det personen tidigare behövde fokusera på plötsligt försvann. Den känsla av befrielse som hen gav uttryck för kanske snarare handlar om att hen faktiskt satte sig i förarsätet och inte längre ville vara ett offer för varken andras agendor eller egna krav på vad som måste hinnas med. Till syvende och sist handlar det om att prioritera det som är viktigt? Och kanske ännu viktigare, att lära sig välja bort det som inte är viktigt. Känns det igen?

neonbrand-304490_webb

Vad skulle du göra om du fick mer tid?

Ofta ställer jag frågan till företagsledare om hur de skulle använda tiden ifall de fick en extra dag per vecka. Vad skulle de göra som de inte redan gör idag?  Svaret slår nästan aldrig fel:

– Lägga mer tid på det strategiska arbetet!

Och när de får utveckla tanken lite mer så handlar det om:

  • det som behöver göras för att företaget ska utvecklas framåt på rätt sätt
  • hur de ska möta de utmaningar som står för dörren

Det finns en studie bland små- och medelstora företag som bekräftar detta och insikten hos företagsledare om att det är viktigt att lägga mer tid på framtidsfrågor och vad företaget ska få sina intäkter från i framtiden. Dagens produkter och tjänster måste bytas ut med nya produkter och tjänster. Samma studie pekar också på att företagen anser sig sakna systematik och processer för att arbeta med sina innovationsprocesser.

Jag har tid!

Och det är nog sant. Det kan saknas en del kunskap i hur man skapar nya affärer. Men börjar det ändå inte med att försöka skapa förutsättningar för det i form av tid? Först genom att besluta sig för vilken syn man har på tiden. Om det antingen är en resurs som aldrig kommer att räcka till, eller om det är en resurs vi alla har lika mycket av och att vi faktiskt kan lära oss använda den på ett bättre sätt. Och visst kan den mängd tid vi har också räcka längre och skapa större tillfredsställelse genom vårt sätt att disponera den.

Själv försöker jag dagligen påminna mig att: Jag har tid! Och att det är jag som styr över den. Men i nästa andetag också påminna mig om att tiden endast kommer att vara tillräcklig när jag lär mig prioritera bort det som inte är viktigt.

Ps. På det privat planet är det ofta familjen man vill lägga mer tid på.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!