AI-genererad bild på ett evighetstecken format av sand, på en strand. I bakgrunden syns havet i solnedgång.

14 frågor för en mer cirkulär affärsmodell

Att utveckla en cirkulär affärsmodell är inte bara ett sätt att bidra till en bättre värld – det är också en smart affärsstrategi. I en tid där resurser blir allt mer begränsade och konsumenternas medvetenhet om miljön ökar, har det visat sig att hållbara affärsidéer ofta är mer lönsamma på lång sikt.

De entreprenörer och företag som lyckas bygga in cirkularitet i sin affär är de som bygger starka, motståndskraftiga varumärken redo att möta framtidens utmaningar. Genom att skapa affärsidéer som är hållbara, bidrar vi inte bara till att lösa några av samhällets största utmaningar utan skapar också värde och innovation som varar långt in i framtiden. Bra va?

Vad är cirkularitet?

I en linjär ekonomi gäller principen ’ta-producera-kasta’, vilket leder till stort avfall och resursslöseri. Cirkularitet, däremot, handlar om att skapa system där allt material återanvänds och ingenting går till spillo eller slängs. I en cirkulär affärsmodell strävar du bland annat efter att minimera avfall genom att designa produkter och processer på ett sätt som möjliggör återanvändning, reparation och återtillverkning.  Detta tillvägagångssätt minskar inte bara miljöpåverkan utan skapar också nya affärsmöjligheter och sätt att engagera kunder på djupare nivåer.

Allt handlar om att hålla materialåtgång och materialflöden i så små ”loopar” som möjligt. Återvinning ska ses som ett sista steg, när alla andra möjligheter har uttömts och produkten är helt förbrukad. I en cirkulär ekonomi finns inget avfall och därmed är inte deponi eller förbränning ett alternativ.

Så, vad behöver du tänka på redan i idéfasen för att skapa en så hållbar och cirkulär affärsmodell som möjligt?

Här är 14 frågor för en mer cirkulär affärsmodell:

1

Behövs produkten alls?

Kan jag skapa en tjänst av behovet i stället? Till exempel uthyrning, leasing eller prenumeration?

2

Kan jag göra befintliga flöden och processer mer hållbara?

Kan jag tillverka och transportera produkterna så de använder mindre energi från mer hållbara energikällor? Och kan jag tänka smartare kring förpackning och leverans för att minska utsläppen?

3

Kan jag förenkla valet för kunden mot ett mer cirkulärt alternativ?

4

Kan min idé ersätta en icke cirkulär/ohållbar produkt eller tjänst på marknaden?

5

Vilka material tänker jag använda?

Kan jag använda mig av återvunna material i stället för nyproducerade? Var kan jag hitta dem?

6

Hur kan jag designa produkten cirkulärt från början?

Kan jag skapa möjligheter för kunden att byta ut trasiga delar, reparera, uppgradera?

7

Hur kan jag skapa en affärsidé kring reparation och uppgradering?

8

Kan jag förlänga livslängden på min produkt och hur?

9

Vad händer med produkten när den är förbrukad?

Kan den bli till material för en annan produkt eller kan delar av den bli till en ny produkt?

10

Hur skapar jag en positiv känsla hos min kund?

Hur får jag kunden att hjälpa till och göra produkten eller tjänsten mer cirkulär, till exempel genom engagemang i produktutveckling, vid reparation, återtagande av produkten, feedback och så vidare?

11

Kan jag utbilda kunden i att laga produkten själv?

12

Hur kan jag erbjuda möjligheten att uppgradera, uppdatera, förnya produkten med små förändringar?

13

Vilka producenter, leverantörer och partners kan jag samarbeta med som ”har cirkulärt fokus”?

Kan jag kroka arm med andra och därmed underlätta för min affärsidé att bli mer cirkulär?

14

Hur skapar jag en produkt som håller över tid och som inte blir omodern?

Science Park hjälper dig på vägen mot en idé som gör skillnad – på riktigt

Tycker du att detta var inspirerande? Då borde du ta del av vår kostnadsfria coaching och berätta mer om din idé för någon av våra affärsutvecklare. Vi ser fram emot att hjälpa dig att dyka djupare in i och utveckla din cirkulära affärsidé. Tillsammans tar vi nästa steg mot att skapa något som gynnar både planeten och din framtida lönsamhet. 💜♻️