Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg går igenom Business Model Canvas med två entreprenörer.

Business Model Canvas – utveckla din affärsmodell

En Business Model Canvas, också kallad BMC-modellen, hjälper dig att pussla ihop viktiga delar och aspekter av din affärsmodell. Den ger en ögonblicksbild av det ni vet idag snarare än att vara en strategisk långsiktig plan.

Genom att använda dig av en Business Model Canvas kan du även se om det finns områden där du behöver fylla på med mer kunskap samt visa på vad som är viktigt att fokusera på den närmsta tiden. Modellen gör det lättare att visualisera och jobba kreativt med din affärsmodell.

Hur påverkas din affärsmodell av förändringar?

Du kan snabbt göra en BMC i olika varianter och enkelt visa på hur en tänkt affärsmodell påverkar övriga områden av affärsutvecklingen. Olika kundsegment eller intäktsmodeller påverkar kanske dina kostnader eller samarbetspartners på olika sätt. Istället för att jobba igenom flera olika affärsplaner, ändra i ändlösa dokument så ser ni till att vara flexibla och öppna för den input ni får från omvärlden, kunder, partners, trender med mera.

Är ni fler som jobbar tillsammans är BMC-modellen ett ypperligt verktyg för att skapa en gemensam syn på arbetet. Den ger då också stöd för att kartlägga olika viktiga områden.

En lila färgplatta som övergår mot beiget.

Testa BMC-modellen

Ladda ned här

De olika delarna i en Business Model Canvas

1

Värdeerbjudande

Beskriv:

– Kundens problem Din lösning på problemet (dvs din produkt/tjänst)

– Lösningens fördelar

– Dina konkurrenter

– Uppnås ytterligare samhällsvärden eller värden för andra intressenter?

– Löses några samhällsproblem?

2

Kundsegment

– Dela upp dina kunder i segment eller lämpliga grupperingar.

– Nu kan du anpassa din produkt/tjänst mot respektive målgrupp samt prioritera mellan grupperna.

– Är kundsegmenten inkluderande och fria från diskriminering?

3

Distributionskanaler

– Beskriv på vilket sätt du ska sälja ditt erbjudande till dina kundgrupper.

– T. ex. genom webbhandel, återförsäljare eller direktförsäljning.

– Finns det mer miljövänliga alternativ?

4

Kundrelationer

– Beskriv på vilket sätt du ska interagera med dina kunder, t. ex. via support eller genom service.

– Är kommunikationen etisk och transparent?

5

Intäkter

– Beskriv hur du ska ta betalt för dina produkter eller tjänster

– Ta även med sociala- och miljömässiga fördelar

6

Nyckelaktiviteter

– Beskriv de viktigaste aktiviteterna för din satsning – det kan vara lansering, anställning, teknikutveckling och patent

– Kan dessa utföras på ett mer hållbart sätt?

– Förvärvas de på ett etiskt försvarbart sätt?

7

Nyckelresurser

– Beskriv vilka resurser som behövs. Det vill säga arbetskraft och kapital för att genomföra dina aktiviteter

8

Nyckelpartners

– Beskriv vilka externa partners som krävs för att genomföra din plan.

– Delar ni samma värderingar kring hållbarhet?

9

Kostnader

– Verksamheten kommer generera kostnader. Beskriv de huvudsakliga kostnadsområdena, t.ex. personal, teknikutveckling och patent

– Ta även med sociala kostnader och miljökostnader

10

Påverkan på planet och samhället

– Vilken påverkan har vår affärsmodell på samhället och vår planet?

– Leder affärsmodellen till någon negativ påverkan och vad kan du göra för att minska den negativa påverkan?

– Leder affärsmodellen till någon positiv påverkan? Hur kan affärsmodellen bidra till ytterligare positiv påverkan?

Vill du testa BMC?

I affärsutvecklingen på Science Park är BMC-modellen ett av våra mest använda verktyg. Vill du testa modellen på din idé eller ditt företag tillsammans med oss? Då kan du enkelt boka ett möte – så hör vi av oss inom kort.