Två startupentreprenörer sitter i ett bibliotek. De skrattar och tittar på en dator tillsammans.

Definiera din idé med NABC-modellen

NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera din idé och förbereda en kärnfull pitch genom att den utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta kunder. I den här guiden får du en snabb genomgång av NABC-modellens olika delar. Du kan även ladda ned modellen för att jobba vidare med den själv.

1

N (Need/Behov)

Beskriv kundens och marknadens behov.

Vad är problemet och för vilka?

Vad bryr sig kunden om, och vad har den för värderingar?

På vilket sätt är behovet bekräftat?

Vilka är planetens och samhällets behov i relation till din produkt/tjänst?

2

A (Approach/Tillvägagångssätt)

Förklara ditt unika tillvägagångssätt för att tillfredsställa behovet du har identifierat.

Vilket sätt att tillfredställa behovet är det mest hållbara?

3

B (Benefits/Fördelar)

Beskriv den kvantifierade nyttan i relation till kundens kostnad. Värde = Nytta/kostnad.

Hur kan du skapa ett värde för kunder, planet och samhälle?

4

C (Competition/Konkurrens)

Vilka är konkurrenterna eller andra alternativ som kan tillfredsställa behovet?

På vilket sätt kan hållbarhet skapa ytterligare konkurrensfördelar?

Börja alltid med kundens behov

Många lägger mycket tid på just ”Approach” och fokuserar bara på sin lösning och hur den ska se ut. Vi tycker att det istället är viktigt att börja med ”Need” det vill säga ett tydligt behov eller problem. Det är lätt att hamna fel med både lösning och marknadsföring om man inte vet vad behovet egentligen är.

När du har gått igenom modellen ser du klarare vad det är för problem som ska lösas och kan bygga en stark och tydlig affärsidé.

En lila färgplatta som övergår mot beiget.

Testa NABC-modellen

Ladda ned här

Summera ditt värdeerbjudande för en bra pitch

Om du summerar informationen från de fyra områdena i NABC-modellen i ett konkret erbjudande blir det en utmärkt kort förklaring av din affärsidé som du kan använda när du ska berätta vad du gör vid ett möte, eller på din webb.

Lägger du sedan till en ”hook” (inledning som skapar intresse och reaktion) före din NABC och en ”closer” (något som får lyssnaren att minnas) efter modellen har du en perfekt pitch.

Vill du ha hjälp att gå igenom modellen? Boka ett möte med oss så tittar vi på den tillsammans!