AI-genererad bild på ett evighetstecken format av sand, på en strand. I bakgrunden syns havet i solnedgång.

14 frågor för en mer cirkulär affärsmodell

Att utveckla en cirkulär affärsmodell är inte bara ett sätt att bidra till en bättre värld – det är också en smart affärsstrategi. I en tid där resurser blir allt mer begränsade och konsumenternas medvetenhet om miljön ökar, har det visat sig att hållbara affärsidéer ofta är mer lönsamma på lång sikt.

De entreprenörer och företag som lyckas bygga in cirkularitet i sin affär är de som bygger starka, motståndskraftiga varumärken redo att möta framtidens utmaningar. Genom att skapa affärsidéer som är hållbara, bidrar vi inte bara till att lösa några av samhällets största utmaningar utan skapar också värde och innovation som varar långt in i framtiden. Bra va?

Vad är cirkularitet?

I en linjär ekonomi gäller principen ’ta-producera-kasta’, vilket leder till stort avfall och resursslöseri. Cirkularitet, däremot, handlar om att skapa system där allt material återanvänds och ingenting går till spillo eller slängs. I en cirkulär affärsmodell strävar du bland annat efter att minimera avfall genom att designa produkter och processer på ett sätt som möjliggör återanvändning, reparation och återtillverkning.  Detta tillvägagångssätt minskar inte bara miljöpåverkan utan skapar också nya affärsmöjligheter och sätt att engagera kunder på djupare nivåer.

Allt handlar om att hålla materialåtgång och materialflöden i så små ”loopar” som möjligt. Återvinning ska ses som ett sista steg, när alla andra möjligheter har uttömts och produkten är helt förbrukad. I en cirkulär ekonomi finns inget avfall och därmed är inte deponi eller förbränning ett alternativ.

Så, vad behöver du tänka på redan i idéfasen för att skapa en så hållbar och cirkulär affärsmodell som möjligt?

Här är 14 frågor för en mer cirkulär affärsmodell:

1

Behövs produkten alls?

Kan jag skapa en tjänst av behovet i stället? Till exempel uthyrning, leasing eller prenumeration?

2

Kan jag göra befintliga flöden och processer mer hållbara?

Kan jag tillverka och transportera produkterna så de använder mindre energi från mer hållbara energikällor? Och kan jag tänka smartare kring förpackning och leverans för att minska utsläppen?

3

Kan jag förenkla valet för kunden mot ett mer cirkulärt alternativ?

4

Kan min idé ersätta en icke cirkulär/ohållbar produkt eller tjänst på marknaden?

5

Vilka material tänker jag använda?

Kan jag använda mig av återvunna material i stället för nyproducerade? Var kan jag hitta dem?

6

Hur kan jag designa produkten cirkulärt från början?

Kan jag skapa möjligheter för kunden att byta ut trasiga delar, reparera, uppgradera?

7

Hur kan jag skapa en affärsidé kring reparation och uppgradering?

8

Kan jag förlänga livslängden på min produkt och hur?

9

Vad händer med produkten när den är förbrukad?

Kan den bli till material för en annan produkt eller kan delar av den bli till en ny produkt?

10

Hur skapar jag en positiv känsla hos min kund?

Hur får jag kunden att hjälpa till och göra produkten eller tjänsten mer cirkulär, till exempel genom engagemang i produktutveckling, vid reparation, återtagande av produkten, feedback och så vidare?

11

Kan jag utbilda kunden i att laga produkten själv?

12

Hur kan jag erbjuda möjligheten att uppgradera, uppdatera, förnya produkten med små förändringar?

13

Vilka producenter, leverantörer och partners kan jag samarbeta med som ”har cirkulärt fokus”?

Kan jag kroka arm med andra och därmed underlätta för min affärsidé att bli mer cirkulär?

14

Hur skapar jag en produkt som håller över tid och som inte blir omodern?

Science Park hjälper dig på vägen mot en idé som gör skillnad – på riktigt

Tycker du att detta var inspirerande? Då borde du ta del av vår kostnadsfria coaching och berätta mer om din idé för någon av våra affärsutvecklare. Vi ser fram emot att hjälpa dig att dyka djupare in i och utveckla din cirkulära affärsidé. Tillsammans tar vi nästa steg mot att skapa något som gynnar både planeten och din framtida lönsamhet. 💜♻️

AI-genererad bild av en glödlampa. Inuti glödlampan växer rötter som lyser. Ut ur lampan växer gröna blad.

Hållbart företagande – 5 tips för en bättre och mer hållbar affärsidé

Ett mer hållbart näringsliv är en av de viktigaste nycklarna för vår planets överlevnad. Och det är dags att agera nu. Vi behöver alla bidra till att bevara Moder Jord för kommande generationer.

Den bistra verkligheten är att jorden är på väg att bli obeboelig om vi inte gör något nu. Stigande temperaturer och havsnivåer, naturkatastrofer, svält, flykt, krig, biologisk massdöd och ekonomisk kollaps. Jorden är på väg att bli obeboelig.

Katastrofscenarierna är många – men det är också de framväxande positiva krafterna. Många människor och företag är redo att göra allt de kan för att bidra till en hållbar utveckling och en bättre miljö, genom att tära på jordens resurser så lite som möjligt och hålla den globala uppvärmningen i schack.

Hållbart företagande och förändring drivs av två krafter:

1

En stark vision om att kunna lösa klimatfrågan

2

En kommande akut kris

Genom gemensam handling kan vi påverka i rätt riktning och inom rimlig tid. Om vi sätter fart. Här är 5 tips för hur du kan ditt företag kan bli mer hållbart och samtidigt förbättra affärsidén.

5 tips för en hållbar affärsidé:

1. Fokusera på det som är viktigt för dina intressenter och var du kan göra skillnad

Du har visionen klar för dig och du vet att du måste bidra, men inte riktigt hur du ska göra det. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Därför är det viktigt (och enklast) att göra något där du kan göra skillnad, och där skillnaden faktiskt betyder något för vår omgivning.

Alla företag har olika intressenter: kunder, anställda, ägare och nära samarbetspartners, till exempel. Men vi har även ett sammanhang vi verkar i, en bransch som regleras av lagstiftning och som påverkas av trender. Det vill säga vår omvärld. Och det är här vi ska börja. Ven dem vi har runt omkring oss, vad som är viktigt för dem och var vi kan göra skillnad.

2. Se hållbarhetskrav som en affärsmöjlighet

Alla företag har lagkrav, värderingar och oskrivna regler att rätta sig efter. Så är det också när det kommer till hållbarhet. Vi är ofta väl medvetna om det vi måste göra och det som kostar pengar. Men när vi ändå anpassar våra verksamheter för att göra rätt – varför inte passa på att spänna bågen ytterligare och fundera kring hur vi samtidigt kan leverera mer värde? Hur kan vi möta framtida krav och förväntningar och samtidigt göra det till en affärsmöjlighet?

Ta chansen att vara först ut att lösa en viktig utmaning och ta en betydande marknadsposition i frågan.

3. Använd de globala målen som filter

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, som innehåller de 17 Globala målen. Vilka mål kan ditt företag bidra till? Att använda Globala målen och dess tillhörande delmål som ett filter är ett bra sätt att förstå inom vilka områden ditt företag kan göra verklig skillnad. Paketera arbetet i form av en intressant workshop tillsammans med flera kollegor där ni diskuterar de Globala målen och dess påverkan på ert företag. Kunskapen ni får längs vägen kommer ni sedan kunna använda till att inspirera andra och bli vassare i diskussionen med kunder och leverantörer.

4. Hitta din "sweetspot" inom hållbar utveckling

När du vet vilka Globala mål som är relevanta för ditt företag är det dags att ställa sig frågan:

”Om vi kunde påverka detta område, skulle det vara viktigt för mina intressenter?”

Precis som i din vanliga affär behöver du känna till omvärldens krav och kundernas behov. Ju mer kunskap du har och säkerställer, desto bättre lösning kan du ta fram och kommersialisera. Hållbarhet fungerar på samma sätt. Gör din omvärldsspaning utifrån hållbarhet.

🏁 Vart är vi på väg?
✅ Vilka nya krav kommer att ställas?
❤️ Vilket område inom hållbarhet ligger ditt företag lite närmare om hjärtar?
🔍 Vad händer i andra branschen och vad är viktigt för kunden?

Ju viktigare det är för kunden desto viktigare är det att du arbetar med frågan. Är det dessutom en fråga som företagets anställda brinner lite extra för? Då har du börjat hitta er ”sweetspot” – det vill säga det som väsentligt att arbeta vidare med.

5. Agera nu och gör en utvecklingsplan

Nu vet du vad som är viktigt för dig, dina kunder och din omvärld. Det är dags att bli mer konkret och identifiera vilka positiva förändringar ni kan bidra till.

Finns det områden där ni faktiskt är duktiga och som har potential att påverka? Kan ni förbättra befintliga produkter och tjänster eller utveckla nya idéer som hjälper både dina kunder och din omvärld att bli mer hållbara?

Det finns också områden där förbättringar behövs. Här krävs en handlingsplan för att nå en hållbar nivå som uppfyller kundernas och omvärldens förväntningar. Företag som ignorerar sina svagheter kommer inte att överleva på marknaden.

Vi hjälper dig på vägen mot hållbara innovationer

Att driva hållbara bolag kan styras av starka värderingar, lagar, eller där du känner att det passar. Varje steg räknas. Jag kallar dessa nödvändiga förändringar för ”omställningsinnovationer”. För företag som siktar på långsiktig lönsamhet och hållbarhet är denna metod effektiv.

Om du vill diskutera hållbarhetsfrågorna, ha hjälp i ditt hållbarhetsarbete och ta del av vår metodik kring hållbart företagande finns vi här för dig. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, men vi måste göra det nu. Lyft luren redan idag och boka ett första möte.

Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers
Tomas Hagwall
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
Symbolbild av ett prisma som det växer gröna växter ur.

Därför går hållbar utveckling och lönsamhet hand i hand

På Science Park brinner vi för en hållbar utveckling av vårt samhälle och ditt företag. Att vi har ett akut läge gällande hållbarheten i våra samhällen och vår livsstil har nog inte undgått någon. Men visste du om att en hållbar utveckling av ditt företag är precis samma sak som ett långsiktigt lönsamt företag?

Vad innebär hållbar utveckling?

Låt oss börja med en väldigt kort sammanfattning kring begreppet hållbar utveckling. En väletablerad modell kring hållbarhet handlar om att hållbarhet spänner över tre olika områden: ekologisk, social och ekonomisk. Att din verksamhet spänner mellan dessa tre hållbarhetsområdet är nyckeln till en hållbar utveckling.

Ovanstående modell sammanfattas ofta med meningen:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.v

Hållbar utveckling delas in i tre områden:

1

Ekologisk hållbarhet 🌱

Ekologisk hållbarhet handlar övergripande om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi. Även tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. För näringslivet handlar frågan både om att hantera och minska det avtryck man som företag orsakar i sin värdekedja, men också kring exempelvis resurstillgång.

2

Social hållbarhet ❤️

Social hållbarhet berör människors livsvillkor i samhället: till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning – samt möjligheterna att förbättra dem. För näringslivet handlar det ofta om medarbetarnas hälsa och välmående, jämlikhet och jämställdhet i organisationen, samt att rättvisa villkor och regler efterföljs i hela leverantörskedjan.

3

Ekonomisk hållbarhet 💰

Ekonomisk hållbarhet kretsar kring de långsiktiga ekonomiska aspekterna och drivkrafterna. Här handlar det både om att säkerställa att det ekonomiska systemet och tillväxten inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet, samt att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller.

Så skapas hållbar utveckling långsiktig lönsamhet

Tidigare konstaterade vi att hållbar utveckling är lika med långsiktig lönsamhet. Nu ska vi göra en liten mental övning i att översätta detta till konkreta anledningar.

🌱 Ekologiskt

Ekologisk hållbarhet handlar till stor del om att använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Ingen affär eller verksamhet tjänar långsiktigt på att slösa med resurser. Att återvinna, återbruka, använda förnyelsebara material och att vara energisnål etcetera är helt enkelt bra affärer.

Kan du som företagare leverera kundnytta och stora värden för din kund men med ett mindre avtryck och mindre resursförbrukning så bidrar det till din lönsamhet. Visst, i det kortsiktiga perspektivet kan det innebära investeringar, men i det långa loppet kommer den som är mest resurseffektiv att vinna. Att inte använda resurser på ett effektivt sätt, eller i värsta fall att bidra till ren miljöförstöring, blir dessutom dyrare och dyrare. Råvaror blir bristvaror och ökar i pris, och regler och lagar kring vilket avtryck som tillåts blir striktare och striktare.

Kostnaden för att belasta vår planet kommer helt enkelt öka markant. Den som inte är förberedd på detta kommer inte att kunna vara lönsam.

❤️ Socialt

Forskning och olika undersökningar visar entydigt att blandade team presterar bättre. Den sociala hållbarheten med avseende på inkludering, jämlikhet och jämställdhet är helt enkelt inte en rättvisefråga, utan en bra strategi och bra business. Det ökar lönsamheten. Att göra nytta i samhället är dessutom för många konsumenter och kunder en väldigt viktig faktor när det gäller att välja vilket varumärke man vill göra affärer med. Att också säkerställa att din produkt är tillgänglig för alla personer i samhället och inte exkluderar eller diskriminerar några kunder ökar också din kundbas.

💰 Ekonomiskt

Ekonomisk hållbarhet i det lilla perspektivet handlar om en rättvis affär, där båda sidor har en uppsida och en tydlig win-win. En långsiktig affär bygger på att du som leverantör levererar ett värde som din kund uppskattar och är villig att betala ett rättvist pris för. Det handlar om transparens och ömsesidig förståelse. Visst, det går säkert att tjäna en liten peng i det korta loppet på en ensidig affär, men alla som har gedigen erfarenhet av affärer skriver under på att långsiktiga och ömsesidiga affärer är nyckeln till framgång.

Vart befinner sig din organisation?

En hållbar utveckling är oerhört viktigt för vår planet och för våra samhällen i det stora perspektivet, men det är även är nyckeln till långsiktig lönsamhet i det mer konkreta perspektivet för just din specifika verksamhet.

En stor majoritet av bolagen idag lyfter dessutom fram kompetensförsörjning – att attrahera rätt medarbetare – som en av sina största utmaningar. På dagens arbetsmarknad byggs ett starkt varumärke för dig som arbetsgivare kring att din verksamhet är långsiktigt hållbar, och att din organisation är jämställd, jämlik och breddad. Dagens och morgondagens talang vill helt enkelt inte jobba hos dig annars.

Så att ditt erbjudande och din verksamhet befinner sig i överlappen mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är helt enkelt nödvändigt för en sund och långsiktigt lönsam verksamhet. Att låta en av dessa aspekter lyckas på bekostnad av de andra kanske kan tjäna dig en hacka idag, men du kommer inte att lyckas imorgon.

En omskrivning av hållbar utveckling till hållbart lönsamma affärer blir då:

En långsiktigt lönsam affär är en affär som är lönsam idag utan att äventyra kommande möjligheter till lönsamma affärer.

Norrsken i fjällmiljö

Lönsamhet med hållbar innovation

Så stöttar vi ditt företag

Vi har insatserna som vässar din förmåga att vara innovativ

Det är dock inte helt enkelt att knäcka denna nöt. Den som lyckas har gjort något utmanande och svårt, och därmed skapat sig en långsiktig konkurrensfördel. Vi på Science Park är helt övertygade om att innovation är lösningen. Och vi har både insatserna, kompetensen och nätverket för att vässa ditt företags förmåga att vara innovativa, om och om igen.

Hos oss får du verktygen för att kunna innovera er ur vilka utmaningar än framtiden har i åtanke. Vi kan också konkret hjälpa er att utveckla era innovationer som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi genom att stötta er i att verifiera, genomföra och skala era hållbara innovationer och nya hållbara affärer.