Inkubatortävling – skicka in ditt bidrag

Har du börjat jobba på lösningen på ditt problem och bestämt dig för att satsa på ett företag? Den här tävlingen är till för dig som vill utveckla en produkt eller tjänst med stor kommersiell och internationell potential. Din lösning ska vara innovativ och ett krav är att den på något sätt bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Det behöver inte vara en helt ny lösning, utan kan vara en utvecklad version av något som redan finns på marknaden.

Tävlingskriterier

För att kunna tävla behöver du:

  • Bo/vara verksam i Jönköpings län
  • Ha fyllt 18 år
  • Ha startat/ska starta ett aktiebolag (max fem år gammalt)

Vi bedömer:

  • Innovationshöjd och hur unik din idé är
  • Internationell potential
  • Hur idén bidrar till Agenda 2030
  • Kapacitet att driva idén framåt

Vinst

Det vinnande bidraget får 100 000 kr i utvecklingsmedel*, en plats i Science Parks inkubator och kontorsplats i Science Parks coworking.

Att vara med i vår inkubator innebär att du får en egen affärsutvecklare, extern specialistkunskap samt hjälp med strategi kring hur du kan finansiera ditt företag.

*”utvecklingsmedel” betyder att pengarna är avsedda för att vidareutveckla din idé.

Tävlingsvillkor för inkubatortävling

När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du följande tävlingsvillkor:

1

Tävlingen anordnas av Science Park Jönköping AB.

2

Tävlingen är öppen för dig som har registrerat aktiebolag, eller senast vid inträdet i inkubatorn har ett registrerat aktiebolag. För att kunna delta i tävlingen får bolaget vara max 5 år gammalt och du måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige. Bolaget ska kunna ta emot statsstöd enligt artikel 22 i GBER.

3

Bolagets affärsidé ska vara en produkt eller tjänst med stor internationell och kommersiell potential som är ny eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden. Affärsidén ska vara innovativ och på något sätt bidra till ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål. Grundaren/teamet bakom bolaget ska visa att de är kapabla att driva sin idé framåt. Total tid i teamet motsvarande 75% av en heltidstjänst ska kunna dediceras idén under inkubationstiden.

4

Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast mellan den 25 september och den 29 oktober 2023. Vinnarna meddelas i januari 2024.

5

Vi beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.

6

Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Science Park Jönköping AB skadelöst om någon riktar krav mot Science Park Jönköping AB med anledning av tävlingsbidraget. Science Park Jönköping AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen.

7

Som vinnare ger du Science Park Jönköping AB, samt tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt en beskrivning av din idé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.

8

Bidraget ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Science Park Jönköpings affärsutvecklare.

9

Science Park Jönköping AB äger rätten att inte utse någon vinnare om inget tävlingsbidrag anses hålla den kvalitet som krävs för antagande till inkubatorprogrammet.

10

När du anmäler dig till tävlingen behandlar Science Park personuppgifter om dig, exempelvis namn och e-postadress. Du anmäler dig även till vårt nyhetsbrev. Vi uppmanar dig att läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i vår personuppgiftspolicy, där avsnitten ”När du anmäler dig till och deltar i ett event eller aktivitet” och ”När du deltar i affärsutveckling” gäller för vår personuppgiftsbehandling avseende ditt deltagande i idétävlingen. Vår personuppgiftspolicy kan du ta del av här.

Tävlingsperioden är avslutad

Vi har nu stängt möjligheten att skicka in tävlingsbidrag och urvalsprocessen pågår. Vinnare meddelas i januari 2024.

Vill du veta mer om tävlingen eller inkubatorprogrammet?
Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg står i en lounge i Science Park Towers
Henning Lindberg
Affärsutvecklare, ansvarig för inkubatorn