WiFi Jönköping

Nu är det möjligt att surfa fritt två timmar per dygn i centrala Jönköping. Inspirationskällan hittar vi i Silicon Valley där Google har skapat ett liknande koncept.

Stärka attraktionskraften

Satsningen är ett sätt att stärka Jönköpings attraktionskraft och göra det enkelt för såväl besökare som invånare att vara uppkopplade när de rör sig i Jönköping. Det är också ett sätt att öka möjligheterna till kreativitet och entreprenörskap i det offentliga rummet.

Junet med partners

Jönköpingsföretaget Junet med kontor på Science Park Jönköping driver wifijkpg i samarbete med en rad partners som ser värdet av en sådan satsning – vi är självklart en av dem.

Läs mer på www.wifijkpg.se