Science Parks VD ger regionalt perspektiv på nationell innovationsstrategi

Therese Sjölundh, VD för Science Park Jönköping deltog i dag tillsammans med bland andra bl.a generaldirektörerna från Vinnova och Tillväxtverket i ett frukostmöte på Näringsdepartmentet. Syftet med mötet var att ge perspektiv på hur regeringen kan utforma insatser för forskning, utbildning och innovation i världsklass.

Några av de frågor som adresserades var

  • Universitetens och Högskolornas roll i att göra Sverige attraktivt för investeringar och företagande och hur detta sker på olika orter i Sverige i dag
  • Vilka incitament behövs för att öka samverkan mellan lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer

– Det är givetvis mycket roligt att Science Park Jönköping ses som en viktig spelare att ha med i denna nationella dialog kring hur vi bäst utformar de framtida innovationsstrategierna för Sverige och att vi utifrån vårt regionala perspektiv kan få lyfta in tankar och goda exempel från vårt eget arbete konstaterar Therese Sjölundh.