Svensk eSkog lanserar kartprogram för skogsägare

Nu erbjuder Svensk eSkog alla skogsägare ett kartprogram där de med sin mobiltelefon, surfplatta och GPS kan orientera sig i sin skog.

Man ser sin beståndskarta och det är enkelt att själv ändra och flytta sina beståndsgränser. I bakgrunden finns Googles kartor eller flygbilder (Ortofoto). Kartverktyget ingår helt utan kostnad i Svensk eSkogs tjänst ePlan.

Ändra beståndskarta själv

Att bygga en skogsbruksplan från grunden eller digitalisera en befintlig har aldrig varit enklare och görs rekordsnabbt. Programmet är så pass enkel att använda att skogsägare själva kan ändra och uppdatera sina beståndskartor. Entreprenörer, virkesköpare och förvaltare kan ges behörighet för att komma åt informationen för att t ex ladda ner ett digitalt traktdirektiv eller ge en offert på en plantering.

Webbaserat program

Det webbaserade kartprogrammet är utvecklat med den senaste teknologin. Det innebär att systemet är helt oberoende av både hård-och mjukvara, allt som behövs är en webbläsare (inga appar).

Har man en surfplatta anpassar sig gränssnittet mot den aktuella hårdvaran, GPS-funktionen slås på och man ser var man är. Ortofoto eller flygfoto kan väljas som bakgrund. Bakom kartverktyget finns ett helt dynamiskt förvaltningssystem, ePlan, som är fullt redigerbart.

Ökad lönsamhet

Vi tror att ett system som ePlan kan öka lönsamheten radikalt för skogsägare och skogsbranschen som helhet genom bättre planläggning, koordinerade av avverkningar och effektivare virkesanskaffning.

Torsdag den 12 november kl 10:00 demonstreras ePlan kartsystem på Science Park, Gjuterigatan 9  Jönköping