Studentstipendie för bästa affärsidé

Science Park delade under X-jobbsmässan på Jönköpings Tekniska Högskola ut ett stipendium med inriktning ”bästa affärsidé” till studenterna Bekim Haxha och Omar Makie.

Stipendiet skall ges till ett exjobbsprojekt som visar på affärspotential och där studenterna visat på kreativitet och affärstänkande. Viktigt är också att resultatet av exjobbet ska kunna leda till kommersialisering.

Vinnarna av det första affärsidé-stipendiet blev Bekim Haxha och Omar Makie vid programmet Industriell ekonomi och Produktionsledning med sitt exjobb om nya ISO-standarder och dess påverkan på företag vid den omställning som nu krävs från ISO 2008 till 2015.

Omar och Bekim har tydligt visat förståelse för de problem och behov som finns hos företagen samt med sin drivkraft paketerat sitt arbete till ett hjälpmedel som kommer bli en nyttig tjänst för företag i svensk industri vid övergången mellan två kvalitetsstandarder.

Lycka till i framtiden och grattis till examen och stipendiet säger vi på Science Park.