Simon och Gustaf nya i inkubatorn

Vi hälsar Simon Werner-Zankl och Gustaf Göranson välkomna till Science Parks inkubatorsprogram för snabb tillväxt.

Gustaf Göranson driver företaget Gotime AB som har utvecklat en digital offline-lösning för att göra körjournaler till företagsbilar. Gotimes körjournal loggar alla resor bilen gör utan att användaren behöver komma ihåg någonting. Allting sker offline för att säkra de anställdas integritet och det tillkommer inga månadskostnader.

Simon Werner-Zankl som tidigare i år vann Science Parks idétävling har nu gått vidare med sin vinnande idé och arbetar på att genom en digital tjänst omvandla något som idag är stressande till något roligare och mer effektivt.

Denna vecka tillbringar Simon och Gustaf i Berlin tillsammans med ytterligare 18 entreprenörer från Jönköping och vi hoppas att Berlin-inspirationen och inkubatorsprogrammet kommer ge extra fart till deras bolag.