Ineros översvämningsbarriärer skyddar Kristianstadborna

Ineros mobila översvämningsbarriärer ska komplettera de fasta skyddsvallarna i Kristianstad då vattenståndet i Helge Å ibland stiger med flera meter och översvämning hotar stadskärnan.

Kristianstad kommun har efter noggranna tester valt Ineros översvämningsbarriärer och lagt en första order på ett flermiljon belopp. Den valda barriären står emot översvämning upp till 1,25 meter.

Flood Watch Kristianstad

Kristianstad är ett utmanande område ur översvämningssynpunkt då vissa delar av staden ligger på en gammal sjöbotten och här finns Sveriges lägsta punkt, -2,4 meter under havsytan. Kristianstad kommun har ett eget system ”Flood Watch Kristianstad” där man ständigt övervakar vattenflöden och prognosticerar väder och risknivå.

– I Kristianstad har man egna erfarenheter av översvämningar och ligger i framkant vad gäller metoder och produkter för att skydda egendom och invånare. Därför är vi givetvis extra glada att de valt Inero som leverantör och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver säger Ingvar Nero, vd Inero AB.

Fotot visar ” Inför upphandlingen- testmontering av Inero-barriär på Hammarlundsvallen, Kristianstad. Barriären står emot vatten upp till 1,25 m.”