Ny forsknings- och utbildningsmiljö stärker Jönköpings innovationskraft

I fredags invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Konkurrens och teknikskiften ökar kravet på att utveckla ny kunskap. Satsningen på SPARK görs med stöd av KK-stiftelsen som är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetens som sker i samverkan mellan högskolor/universitet och näringslivet.

Kunskap grunden till innovation

Science Park Jönköping jobbar idag nära Jönköping University bland annat genom att erbjuda stöd och innovationsrådgivning till forskare i frågor som rör nyttiggörande av deras forskningsresultat. Det innebär till exempel att skapa förutsättningar för att få ut forskningen på marknaden i form av produkter och tjänster för att på sätt komma samhället till nytta.

-Vi måste skapa förutsättningar för ny kunskap bland organisationer och människor då det är grunden till innovation. Genom SPARK kopplar vi samman forskning, utbildning och innovationssystemet på ett sätt som skapar nya samarbeten i konstellationer som vi inte haft tidigare. Resultatet kommer bli ökad innovationskraft i regionen, säger Gustav Österström, VD på Science Park Jönköping.

SPARK innebär ett 10-årigt partnerskapsavtal mellan Jönköping University och KK-stiftelsen, vilket möjliggör för Jönköping University att uppfylla sina ambitioner kring forskningssamarbeten inom kunskapsintensiv produktframtagning.

Madelene Sandström från KK-stiftelsen belyser långsiktigheten och vikten av högskolans initiativ.

– Det har varit ett arbete på flera år att nå fram till starten idag. Det här är inte ett projekt, inte ett centrum, utan ett stöd till Jönköping University att uppfylla sina egna ambitioner. SPARK kommer att vara framtiden för högskolan och hela området runt Jönköping, säger Madelene.

Om SPARK

Namnet SPARK står bland annat för att satsningen ska vara en tändande gnista för innovation och konkurrenskraft i regionen och övriga Sverige. Den ska bidra till ett ökat kunskapsinnehåll i produkter och processer hos svenska företag. SPARK står också för fem olika värdeord: Science, Product, Academy, Realization, Knowledge.