Innovationsrace 9 november i Värnamo

Du och dina kolleger är förmodligen redan duktiga innovatörer. Men kanske har du en utmaning eller idé som behöver hitta lösningar och ett Innovations Race är ett kostnadseffektivt och resultatinriktat verktyg som kan användas i det arbetet.  

NÄSTA RACE:  9–11 NOVEMBER I VÄRNAMO

Vi planerar att kraftsamla åtta företag till ett 54 timmars Innovations Race i Värnamo – med fokus att skapa innovationer i nya affärsmöjligheter, genom affärsmodeller, produkter och tjänster för varje deltagande företag. Racet utgår ifrån en utmaning, eller idé som kan realiseras genom verifiering och identifiering av kundbehov, teknik, marknad, affärsmodell, paketering, kommersialisering och resursbehov.

Hur går det till?

I ett Innovations Race bygger vi upp en tillfällig ”Innovationsfabrik”. Under 54 timmar samarbetar många aktörer för att hitta lösningar och för att just dina idéer skall förverkligas. Genom att fokusera och samla alla nödvändiga resurser på en gång, når vi resultat mycket snabbare än vad man gör i traditionella utvecklingsprocesser. Vi börjar på morgonen och arbetar ibland sent in på natten och det är en otroligt rolig, givande, utvecklande, spännande och resultatinriktad process som få får möjlighet att uppleva.

En del av projekt Innovation Runway

Innovations Race är en del av projektet Innovation Runway som med stöd från EU och Region Jönköpings län arbetar med att erbjuda verktyg och processer som stödjer företags utvecklings- och innovationskraft. Målet är att öka innovationsgraden i näringslivet och få fler nya affärsområden och nya företag från befintliga bolag.

Vilken utmaning eller idé vill du vända till framgång?

I en ekonomi med stenhård konkurrens om kundernas uppmärksamhet krävs ständig förnyelse för att överleva och ibland är det de små detaljerna som formar framtiden och kan göra skillnad. Vilken utmaning eller idé har du som du vill utveckla vidare? Hur jobbar ni med er innovationsstrategi? Hur kan Innovation Runway stödja er i det arbetet?

Hör av dig redan idag till processledare Carola Öberg.

Innovation Runway finansieras av Almi, Jönköpings Universitet, Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.