Hur skapar vi ökad tillväxt i Sverige?

Om Sverige ska klara av den ökande globala konkurrensen och säkra bra förutsättningar för välfärd så måste det svenska näringslivet förnyas allt snabbare och allt fler nya innovativa tillväxtbolag växa sig starka och skapa jobb. Vi måste också attrahera internationell kompetens och investeringar, samt forskning och företag till Sverige.

För att lyckas med det här måste vi frigöra och kommunicera potentialen i vårt svenska ekosystem för innovation och entreprenörskap. Det måste vara i världsklass.

I filmen ställer vi oss frågan hur. Hur frigör vi potentialen och hur kan förutsättningarna förbättras för svenska tillväxtföretag? Det handlar om konkurrenskraft, jobb och välfärd – Sveriges framtid.