Ny tjänst gör det enklare för företag att följa kemikalielagarna

Miljontals människor kommer dagligen i kontakt med farliga kemikalier på sina arbetsplatser. Många utan att veta hur kemikalierna ska hanteras. cDoc är en ny tjänst för små och medelstora företag som vill arbeta hållbart och samtidigt uppfylla de komplexa kemikalielagarna.

Alla kemikalier är mer eller mindre farliga. Det har EU uppmärksammat och skapat en lagstiftning som kräver att alla företag vet vilka kemikaliska produkter de har och hur de ska användas. I praktiken betyder det EU:s mest komplexa lagstiftning någonsin, med omfattande krav på alla företag. Uppdaterade säkerhetsdatablad, riskbedömningar, substitutionsanalyser är bara några exempel.

Många begår lagbrott utan att veta om det

Få företag uppfyller idag lagkraven inom kemikaliehantering. Det beror till stor del på tidsbrist. Företag prioriterar sin kärnverksamhet och då hamnar ofta ”annat” arbete underst i skrivbordshögarna. Våra kunder finns överallt, verkstadsindustrin, bilverkstäder, elektroniktillverkare, behovet finns i de flesta branscher säger Kent Sahlgren, Försäljningschef cDoc.

Företag registrerar sig hos cDoc och får sen hjälp med all tidsödande hantering som krävs av lagstiftningen. Kunderna får tillgång till uppdaterade säkerhetsdatablad, riskbedömningar, rapportmallar och en egen virtuell kemikaliesamordnare.

cDoc gör jobbet – kunden följer lagen

Per Lennartsson, grundare av cDoc, fick idén när han var på ett seminarium om den kommande hållbarhetslagen, hos kemikalieinspektionen. Där visade de hur komplex lagstiftningen är. Samtidigt insåg han att anställda på mindre företag har samma rätt till trygg arbetsmiljö som medarbetare på storföretag. Men att de mindre företagen har problem är att hinna med arbetet, både genomförandet men även sätta sig in i den omfattande lagstiftningen.

Vårt koncept löser kundens problem, vi gör jobbet, kunden följer lagen
– Per Lennartsson, VD och grundare Chemical Documentation cDoc AB.

En del av Science Parks inkubatorprogram

cDoc har valt arbeta tillsammans med Science Park Jönköping för att finslipa sitt affärskoncept med fokus på affärsmodellen och förberedelse för att ta in investering.