Emma Carlström vald till ny styrelseledamot i Spectria Invest

Under årsstämman i den Science Parkbaserade investeringsfonden Spectria Invest valdes Emma Carlström till ny styrelseledamot. Emma arbetar sedan årsskiftet som jurist vid rektors kansli på Jönköping University, med en tidigare bakgrund som jurist inom bland annat Chalmerskoncernen.

Det var under årsstämman den 14 maj 2021 som Emma Carlström valdes in som ny styrelseledamot i Spectria Invest Fond AB. Hon ersätter därmed Christian Lind, som var högskolans tidigare representant i fonden.

Emma har sin examen vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har tidigare arbetat som jurist inom Chalmerskoncernen, inom bland annat bolagsstyrning och regelefterlevnad. Exempelvis var hon delaktig i vad som skulle bli uppstarten av inkubatorn Chalmers Ventures, och har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med juridiken kring forskningsprojekt mellan forskare och näringsliv. Sedan årsskiftet är Emma anställd vid rektors kansli på Jönköping University, där hon fungerar som stöd till ledningen och ett juridiskt stöd i övergripande frågor för hela högskolan.

Ser fram emot att diskutera bolagens utvecklingspotential

Emma ser mycket fram emot sin nya roll i Spectria Invest. Så här kommenterar hon sitt nya uppdrag:

Jag ser fram emot bra diskussioner med styrelsen om bland annat bolagens utvecklingspotential, hur Spectria Invest kan arbeta med de bolag vi investerat och även vilka kommande bolag vi ser potential i. Jag tycker att hållbarhetsperspektivet är intressant och ser fram emot att få utvärdera potentiella bolag att investera i utifrån bland annat den aspekten.

En investeringsfond för tillväxtbolag i Jönköping

Spectria Invest Fond AB är en Science Parkbaserad investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden är verksam i Jönköping län och ägs av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademin. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.