De nominerade till priset Årets Innovation

Sedan 2009 har Science Park årligen delat ut priset för Årets Innovation på Jönköpingsgalan. Utmärkelsen delas ut till ett företag i dess nätverk som med ny teknik, hög ambition och drivkraft visat på god tillväxtpotential.

De nominerade till priset är följande:

carefoxgala

Carefox

Carefox har lyckats kombinera ett tydligt marknadsbehov och ett innovativt tänk med kunskap och erfarenhet från såväl hemtjänstmarknaden som uppbyggnaden av effektiva IT-system. Detta har lett till skapandet av en IT-plattform som hjälper hemtjänstföretag att på ett mer effektivt sätt tillhandahålla en kvalitativ vård av våra äldre. Carefox har på kort tid byggt upp en imponerande kundbas och lyckats attrahera rätt medarbetare och investerare, som vill vara med och bidra till bolagets utveckling.

sportscomp

Sport Competence

Företaget Sport Competence utvecklar Sveriges ledande idrottsportal för kompetensutveckling inom idrotten. Tjänsten innehåller bland annat föreläsningar, webbinarier och on-line coachning som i kombination med en attraktiv affärsmodell kommer ge landets idrottsföreningar ett kraftfullt verktyg att utvecklas både sportsligt och organisatoriskt. Sport Competence har genom att kombinera en innovativ affärsmodell med en lättanvänd IT plattform skapat förutsättning för stor spridning inom idrottssverige.

FGRS

Flue Gas Recovery Sweden – FGRS

En grupp drivna entreprenörer med starkt miljöengagemang har tillsammans skapat en produkt som bidrar till att minska världens koldioxidutsläpp. Resultatet är en ny typ av värmeväxlare som ökar energiuttaget ur rökgaserna vid förbränning av biobränsle med 20%. Tillsammans med en mobil anläggning för pelletsförbränning har FGRS skapat ett mycket attraktivt alternativ till dagens fossila lösningar vid tillfälliga installation som exempelvis byggarbetsplatser.

Vinnaren presenteras på Jönköpingsgalan den 14 mars.