Atollic tar in riskkapital för satsning på USA

Atollic® AB med huvudkontor på Science Park i Jönköping gör en nyemission och tar in riskkapital för att finansiera en fortsatt internationell expansion med sikte på USA.

“Med den nya investeringen kommer vi snabbare att kunna etablera fler säljkontor i USA, vilket är vår överlägset viktigaste marknad” säger Atollic’s VD Lars-Erik Stenkil.

Felfri kod ger intelligenta produkter

Atollic har utvecklat ett verktyg för programmerare specifikt avsett för utveckling av mjukvara för inbyggda system (Embedded Systems). Produkten används av företag som utvecklar elektronik för användning i intelligenta produkter som vitvaror, industriella styrsystem, medicinteknik, bilelektronik eller rymd- och försvarsteknologi.

Medan konkurrenternas verktyg traditionellt fokuserar på att minimera mängden kod, så är Atollics uttalade strategi att hjälpa kunden skriva mer kvalitativ kod. Med hjälp av Atollics verktyg kan programmeraren tidigt upptäcka eventuella fel, få hjälp att skriva en bättre kod men också att mäta och utvärdera kvalité på koden samt få en spårbarhet vid kodändringar.

Med sikte på USA

I nyemissionen går Almi Invest, Atollic’s ledningsgrupp och ett par övriga finansiärer in som investorer och bidrar därmed till att finansiera en fortsatt internationell expansion, med primärt fokus att ytterligare bygga upp försäljningsorganisationen i USA. Med starkare finansiell ställning kan Atollic nu fokusera på att öka sina marknadsandelar globalt och därmed accelerera sina försäljningsinsatser.

Atollic har ett eget dotterbolag i Boston och ett globalt återförsäljarnät som täcker över 40 länder. Företagets produkter är översatta till Engelska, Japanska, Koreanska och Kinesiska och produkterna används i över 130 länder.

För mer information

Lars-Erik Stenkil, vd Atollic tel: +46 36 19 60 59 e-post: lars-erik.stenkil@atollic.com