324 timmar innovation på en dag

Är antal timmar ett mått på innovation? Givetvis inte. Däremot uppstår innovation när man samlar 27 människor med olika bakgrunder, kunskaper och förmågor under 12 intensiva timmar.

Under onsdagen byggde Science Park Innovation Runway en tillfällig innovationsfabrik i Värnamo. Formenta, ett av Smålands mest spännande och snabbast växande företag var värd och uppdragsgivare. Frågeställningen: hur gör man utomhusprodukter smarta?

Formenta drivs i dag av tredje generationen, och de tre bröderna Henrik, Carl och Nils Nyholm. Som världens största tillverkare av flaggstänger i glasfiberkomposit har Formenta utökat produktsortimentet för park- och stadsmiljöer och vill fortsätta att utveckla produktportföljen framåt.

– Vi ser hur våra produkter hamnar i ett offentligt rum där människor möts och vi vill fortsatt satsa på produktutveckling som förstärker det mötet och som gör oss redo att ta in familjeföretaget i framtiden,säger VD Henrik Nyholm.

Science Parks Innovation Race är specialtrimmat för den starka entreprenöriella företagskultur som kännetecknar länets små och medelstora företag. Det är en tidsbestämd öppen innovationsprocess som alltid börjar med att kartlägga behov vilket ger det bästa utgångsläget till att kreera lösningar som skapar fördelar och mervärde för företagets kunder och användare.

Nya teknikfokuserade beteenden och trender innebär nya förutsättningar för industrin och alla branschsektorer. Även den allra enklaste produkten måste snart kunna kommunicera med omvärlden, vilket ställer nya krav på design och konstruktion av nya produkter. I racets omvärldsspaning medverkade bland annat Ericsson för att ge insikt och inspiration om 5G och Internet of Things.

– Våra processer driver innovation genom interaktion – alla parter är med och inventerar resurser kunskap och engagemang, vilket främjar nytänkande och gränsöverskridande samarbeten, berättar Carola Öberg, projektledare Innovation Runway. Vårt 12-timmars race genomsyrades av drivkraft och växlade in 85 nya idéer.

Förutom ledning och medarbetare från uppdragsgivaren Formenta AB medverkade externa kunskapsgivare som affärsutvecklare från Science Park, studenter från Jönköpings Tekniska Högskola och experter inom IoT och varumärkesstrategi.

Och resultatet?

”Racet har gett helt nya perspektiv och en mängd innovativa (och inte minst genomförbara) idéer. Både vi och produkterna blev smartare. En underbar kombo. Vi kallar det innovation.”

Om Innovation Runway

Innovation Runway är en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings län som erbjuder hjälp med att utveckla innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Projektet drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Almi och Jönköping University. Innovation Runway finansieras med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län.

Om Innovation Race

Science Park Innovation Race är en tidsbestämd öppen innovationsprocess specialtrimmad för Små och Medelstora Företag. Genom att kraftsamla alla nödvändiga resurser når vi resultat mycket snabbare än vad man gör i traditionella utvecklingsprocesser. Företag får möjlighet att kombinera sin kärnkompetens med andras kunskaper, tankar och erfarenheter vilket kan leda till oanade resultat.

Om Formenta

Formenta AB startade för snart 50 år sedan av ingenjör Olle Nyholm och tillverkar produkter för krävande offentliga utemiljöer och är världsledande på flaggstänger i glasfiberarmerad polyester. Företaget drivs idag av tredje generationen Nyholm de tre bröderna Henrik, Nils och Carl. Inom koncernen finns idag tre fabriker, en i Danmark en i Reftele och en i Värnamo.  Produkterna distribueras till närmare 40 länder.

Innovation Runway

innovation-runway-partners