Workshop på Framtidsdagen. Fyra individer lutar sig över ett bord med lappar och jobbar tillsammans.

Framtidsdagen balanserade insikter om en osäker värld med verktyg för en ljusare framtid

28 februari 2024

”Hur bygger du ett starkt företag i en skakig värld?”. Det var frågan som satte tonen för Framtidsdagen, den 27 februari på Science Park Towers i Jönköping. 130 företagare, affärsutvecklare och representanter från offentliga verksamheter deltog på eventet för att ta del av viktiga omvärldsspaningar och verktyg för att navigera i en värld full av kriser.

Företagen är de nya klimathjältarna, världen autokratiseras, unga vill ha mindre press i livet och svenskarna ser klimatförändringarna som det största hotet just nu. Och visste du förresten att omställningsarbete är ungefär som att surfa? Det handlar – väldigt förenklat såklart – om att ta position, välj rätt vågor och gör det mesta av vågorna du väljer.

Trend- och omvärldsfokus på Framtidsdagen

Världen befinner sig i en skakig tid som innebär stora utmaningar för företagare och samhället som helhet. Men genom att jobba strategiskt med trend- och omvärldsspaning kan du mitt i stormen hitta utvecklingsområden som både stärker ditt företag och tar dig ett steg framåt i det stora omställningsarbetet som väntar i framtiden. Och det var just det som var den röda tråden genom hela Framtidsdagen.

Förändringar pågår hela tiden. Allting förändras och kommer alltid att fortsätta göra det. Men det är i förändring som innovation och utveckling tar avstamp. Det är svårt och läskigt, eftersom vi inte vet ”vad vi får” i framtiden. Och därför är metoden är att trend- och omvärldsspana.

Bobo af Ekenstam, Docere, föreläsare på Framtidsdagen

Från kunskap till praktiska övningar

Framtidsdagen började med tre föreläsningar med Docere, DigJourney och Kairos Future. Fokus låg på kunskap och trendspaningar inom digital transformation, grön omställning och affärsmässig motståndskraft. Därefter fick deltagarna välja mellan tre olika workshops att delta på, med konkreta övningar att ta med sig hem till den egna verksamheten.

1

“Snabba förändringar i samhället, trender och motståndskraft”

Under ledning av Docere.

2

“Nya förutsättningar på energiområdet, komplexa ¬miljöfrågor och utmaningar att bygga det hållbara företaget”

Under ledning av Kairos Future.

3

AI och digitalisering, förändringsvågor och varför den digitala transformationen är viktig för mitt företag

Under ledning av DigJourney.

– Vårt centrala budskap är att det viktigaste du kan göra som företag är att ta sig tiden att titta på omvärlden. Det behöver inte handla om att anlita en konsult som gör jobbet, utan om att hitta en fokusfråga för ditt företag att ta aktivt jobba vidare med, säger Nina al Ghussein Norrman, Kairos Future, under sin workshop.

– I workshopen med Docere fick vi jobba med att identifiera hot och möjligheter i omvärlden, samt hur vi kan hitta nya affärer i relation till dessa. Det här var konkret, framåtriktat och ledde till ett flertal actions. Jag tror att nyckeln är att bjuda fler utomstående aktörer till bordet och jobba tillsammans, precis som vi gjort här idag. Det var jättegivande och helt klart något vi kommer arbeta vidare med i vår verksamhet. Så säger Henning Lindberg, affärsutvecklare på Science Park.

– Många företag kämpar just nu, och ännu större utmaningar väntar i framtiden. Då känns det extra viktigt för oss på Science Park att vara en mötesplats som uppmuntrar till innovation och nytänkande. Men också att vi är en plattform för samarbete över gränserna mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Därför var det såklart fint att se bredden bland Framtidsdagens deltagare – och framför allt den stora mängden företag på plats, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.

Ett samarbete mellan Science Park och Region Jönköpings län

Framtidsdagen arrangeras av Science Park och Region Jönköpings län inom ramen för regionens projekt Kvalitetsutveckling 2.0. Syftet med samarbetet är att stärka regionens näringsliv i sin omställningsförmåga och skapa ett mer motståndskraftigt näringsliv.