Årets innovation växer med externt kapital

På Jönköpingsgalan vann Netpublicator Apps priset ”Årets Innovation” för sin produkt som hanterar papperslösa möten genom dokumenthantering i läsplattor.  

Netpublicator Apps var först i Skandinavien med en lösning för att läsa tidning i läsplattor. En kommunal IT-chef som läste sin tidning på detta sätt fick en djärv idé. Hans tanke var att systemet med inloggning för att läsa material i en mobil enhet borde kunna gå att överföra på kommunal verksamhet med allt det material som ska distribueras inför möten. IT-chefen tog kontakt med Netpublicators grundare Andreas Karlsson för att utveckla tanken och sedan dess är Netpublicator störst i Sverige inom nischen papperslösa möten inom kommun och offentlig sektor.

– Gemensamt för alla våra kunder är att de vill ha flexiblare system och arbetssätt där information färdas smidigare, enklare och snabbare. De har också höga krav på säkerhet eftersom det ofta är känsligt material som ska hanteras, förklarar Andreas Karlsson.

Bolaget har utvecklats starkt sedan 2011

Netpublicator Apps har utvecklats starkt sedan 2011 och visat på goda ekonomiska resultat. Grundaren Andreas tror starkt på bolaget och tog kontakt med det lokala investmentbolaget Jönköping Business Development (JBD) för att möjliggöra en ägarförändring i ett moderbolag till Netpublicator Apps.

–  Andreas inger stort förtroende som VD för bolaget och har en ambition att utveckla verksamheten långsiktigt. Att det finns ett starkt team som driver bolaget framåt är något som JBD värderar högt när vi tittar på eventuella investeringar. Att bolaget redan har tagit en position på en stor potentiell marknad och kan visa på god lönsamhet är ytterligare faktorer som påverkar om vi kan investera i bolaget, förklarar Lovisa Skyborn på JBD.

– En del kallar riskkapital för möjlighetskapital och i det här fallet möjliggjorde vår investering en ägarförändring i ett spännande bolag som har stor potential framåt.