Några av Science Parks anställda sitter vid ett borde och gör en workshop om hållbarhet. De plockar med olika färgglada kort.

Framtidsinnovation – ett Science Park-projekt som ökat länets innovationsförmåga

Många idéer och ett stort intresse för hållbara framtidsfrågor hos länets företag – men brist på tid och resurser att göra verklighet av dem. Det var hypotesen när vi startade projektet Framtidsinnovation i början av 2021. När projektet avslutades hösten 2023 hade inte mindre än 68 företag från hela Jönköpings län deltagit i insatser kring hållbarhet och innovation inom ramen för Framtidsinnovation.

Science Parks uppdrag i projektet hade en tydlig formulering: Hållbarhet. Med Agenda 2030 som drivkraft har teamet i projektet inspirerat, utbildat och utmanat, gjort trendspaningar och framtidsanalyser, tagit fram nya lösningar och affärsmodeller samt byggt innovationsledningsförmåga och skapat samverkansaktiviteter för små och medelstora företag.

Hållbarhet och framtidsfrågor – en tydlig drivkraft för företag i Jönköpings län

Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers

Carina Blom, affärsutvecklare och certifierad innovationsledare

– Framtidsinnovation bygger på erfarenheter från två av Science Parks tidigare projekt – Innovation Runway. Syftet med Framtidsinnovation var att fler hållbara innovationer skulle nå marknaden genom att företagen själva blev bättre på innovationsarbetet. Vår erfarenhet är att många företag förstår vikten av att arbeta med innovation men att kärnverksamheten tar all tid, fokus och resurser. I projektet har vi stöttat länets företag i HUR de kan arbete med innovationsfrågor vid sidan av sin befintliga affär. Vi vet också att merparten av alla företag behöver göra stora omställningar de kommande åren. Genom att sätta hållbarhetsfrågorna i centrum har vi kunnat använda dem som bränsle för innovationsarbetet – att öka motivationen för en omställning inom områden där hållbarhet har en tydlig koppling till affär och lönsamhet, säger Carina Blom, affärsutvecklare och certifierad innovationsledare i Framtidsinnovation.

Ökad innovationsförmåga hos alla deltagande företag

Projektet, som sträckte sig över 32 månader, genomfördes i samverkan med Jönköping University och Almi Jönköping och finansierades av Europeiska Regionalfonden, Jönköping Energi och Swedbank. Totalt har närmare 70 företag fått individuell affärsutveckling utifrån sin befintliga verksamhet – och över hälften har fått fördjupat stöd. Samverkan mellan bolag, nya affärsidéer, affärsmodeller och handlingsplaner är en del av det konkreta resultat som Framtidsinnovation levererat. Dessutom har en handfull företag fått ta del av fördjupad innovationsledning genom individuell coaching, workshops, finansiering och matchning.

Nya affärsmodeller, erbjudanden och kunder

En uppföljning genom den följeforskning som finns kopplad till projektet visar att så gott som alla företag upplever en ökad innovationsförmåga och en bättre förståelse för innovationsarbete. Många företag har förbättrat sina processer och strukturer för sitt arbete, andra har utvecklat sin kommunikation och kanaler för sina erbjudanden.

Flera deltagande företag har också ändrat affärsmodell, börjat interagera med sina kunder på nya sätt och några har utvecklat nya erbjudanden och system kring dessa.

”Innovationer tar oftast längre tid än beräknat”

Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers

Tomas Hagwall, affärsutvecklare och certifierad innovationsledare

Vår erfarenhet av att har arbetat med etablerade bolag och innovationsarbete i olika projekt över flera år visar att det oftast tar längre tid än beräknat att genomföra innovationer. Det beror på att det ofta först handlar om att ge plats för nya möjligheter genom att ändra och styra upp den befintliga affären. Först därefter kan man ge tillräckligt med fokus, tid och resurser till de nya idéerna, säger Tomas Hagvall, affärsutvecklare och certifierad innovationsledare.

Exempel från deltagande företag

Cube Corner

Cube Corner levererar verksamhets- och systemutvecklingstjänster samt erbjuder användbara och kostnadseffektiva produkter och koncept. Deltagandet i Framtidsinnovation har resulterat i lanseringen av en ny produkt, Schipt OPZ, som hjälper kunden till mer hållbara transporter. Optimeringsverktyget kan mäta utgångsläge och föreslå förbättringar som visar sig både i kronor och minskade koldioxidutsläpp. Systemet kan bland annat:

  • analysera orderstock
  • slå ihop sändningar
  • välja det mest hållbara transportalternativet
  • beräkna hur godset ska packas, både i kartong/på pall samt på lastbilen, för att minimera mängden luft som transporteras.

”Innan vi påbörjade projektet med Science Park såg vi främst Schipt OPZ som ett verktyg för att hjälpa företag sänka sina transportkostnader. Med hjälp av Science Park såg vi plötsligt produkten ur ett nytt perspektiv. Tack vare de åtgärder som systemet utför så sänker vi inte bara transportkostnaderna, utan effektiverar också transporterna så det får plats mer gods på varje lastbil. Ur ett större perspektiv så innebär det att man minskar antalet lastbilar som krävs för att transportera samma mängd gods. Systemet kan också använda utsläpp som en faktor vid val av transport, för att främja hållbara transporter.

Tack vare den insikten kunde vi börja marknadsföra vårt system som ett verktyg för kostnadseffektiv OCH hållbar logistik. Vi ändrade vår retorik kring produkten och kunde nå ut till helt nya marknadssegment. Vi behövde inte ens ändra något i systemet, vi ändrade bara vårt sätt att se på och prata om den.”
Casandra Utas, VD Cube Corner

Tranås Resebyrå

Tranås Resebyrå är specialiserade på affärsresor, tjänsteresor och gruppresor – ofta till udda destinationer. Företaget har varit med och tagit fram samt inkluderat ett verktyg för beteendeförändring och koldioxidminsking i sitt värdeerbjudande till kund. Detta gör det möjligt för kunden och resenären att minska sitt CO2-avtryck och samtidigt skapa förståelse kring hur olika resebeslut påverkar våra avtryck.

I verktyget ges även möjlighet till uppföljning av besparing i kronor och CO2 – samt att få förslag på alternativa sätt att lösa uppgiften; det vill säga målet med resan. Tranås Resebyrå har även tagit fram en produkt för att skapa en klimatbudget kopplat till resor. Dessutom har deltagandet i projektet även lett till flera mer inkrementella innovationer kring fakturahantering och onlinebeställningar – med varumärkesutveckling som en positiv bieffekt.

”Vi påbörjade samarbetet med Science Park under pandemin i syfte att utveckla vår portfölj mot ett mer hållbart och digitalt reseerbjudande. I det avslutande skedet genomförde Framtidsinnovation en workshop där även studenter deltog. Tillsammans gjorde vi en djupdykning i hållbarhetsfrågorna. Det landade i ett par konkreta saker som vi jobbade vidare med – till exempel en koldioxidbudget för resor. Genom medverkan i Framtidsinnovation har vi fått ovärderlig draghjälp att gå vidare – trots att vi har mängder av andra saker som upptar vår uppmärksamhet. Vi har tvingats vara konkreta hela tiden. Utan Science Park hade vi varken tagit oss tiden eller haft tillgång till det nätverket som nu öppnades.”

Anders Lindén, VD Tranås Resebyrå

Svenska Lager

Svenska Lager erbjuder logistiklösningar kopplade till däckförvaring samt hantering av däck och hjul. De har även en egenutvecklad och unik hjultvätt, som tvättar på ett miljövänligt sätt. Hjultvätten har kompletterats med matningsenheter och tvätta hjul på löpande band helt automatiskt och de har även tagit fram ett nytt sätt att mäta mönsterdjup med hjälp av ny teknik.

Med hjälp av Framtidsinnovation har Svenska Lager nu börjat titta på en nerskalad produkt för innovation till nya marknader. De har även hittat en mer miljömässigt hållbar produkt och affärsmodeller kring omhändertagande av avfall.

”Det jag tog till mig mest av förslagen som kom genom medverkan i Framtidsinnovation var att skala ned produkten så att den kan bli tillgänglig och säljbar för fler – och fortsatt miljömässigt hållbar. Det vi gjorde i projektet skulle på sikt kunna leda till att vi tittar på olika innovativa lösningar om hur man tar hand om avfallet. En möjlighet är att undersöka olika affärsmodeller för till att samla upp lämna in farliga avfallet.

Under projektet Framtidsinnovation förstod vi vikten av förberedelse och det är det vi gör just nu: förbereder oss på att bli bäst i världen inom vårt område.

Vi har verkligen tagit till oss idéerna från vår framtidsanalys. En konkret effekt är att vi kommer kunna bryta ut mittensektionen av hjultvätten när vi utvecklar nästa generationens tvätt. Det kommer att innebära en mindre och mer manuell hjultvätt, men som kommer att ha samma positiva miljöeffekt till ett lägre pris. Vidare kommer vi att separera sedimentet från det kontaminerade vattnet och säkerställa att det går som farligt avfall i en ny affärsmodell.”
Fredrik Lingeskog, VD Svenska Lager

Genomförda aktiviteter och insatser inom ram för projektet

  • Individuell affärsutveckling med stöd av certifierade innovationsledare
  • Samverkansaktiviteter mellan företag
  • Idégenerering kring nya idéer, affärsmodeller och handlingsplaner för nya affärer
  • Nulägesanalyser, hållbarhetworkshops, framtidanalyser, verifieringar och fördjupad innovationsledning

Projektets partners och finansiärer

Projektet Framtidsinnovation drivs av Science Park i samverkan med Almi Jönköping och Jönköping University. Projektet finansieras av Europeiska Regionalfonden, Jönköping Energi och Swedbank.

 

Bilden visar logotyper för projektet Farmtidsinnovation, Science Park, Almi, Jönköping University, Swedbank och Europeiska regionala utvecklingsfonden.