Två händer lutar sig mot ett marmorbord och håller i en smartphone. På telefonens skärm visas Science Parks digitala minikurs om artificiell intelligens.

Digital AI-crash course – lär dig grunderna på 20 minuter

Alla pratar om Artificiell Intelligens (AI) – men vad är AI egentligen? Hur fungerar det och hur kan det användas? Och på vilket sätt är AI en del av din vardag redan nu?

I vår digitala minikurs får du bland annat lära dig mer om:

  • Vad AI är och hur det fungerar
  • Tre olika nivåer av AI
  • 8 grundläggande AI-förmågor som är en del av vårt liv idag

Kursen tar ungefär 20-25 minuter att genomföra och består av kunskap och exempel varvat med snabba quizfrågor. Du kan börja när du vill!

En gradient-tonplatta med en lila färg som övergår till rosa.

AI – en digital crash course

Starta kursen

Om projektet AI Readiness 2.0

Denna crash course är framtagen inom ramen för projektet  AI Readiness 2.0, som drivs av Science Park och medfinansieras av Europeiska unionen, Region Jönköpings län och Jönköping University. Här kan du läsa mer om projektet  och våra affärsutvecklingsinsatser kopplat till Artificiell Intelligens.

Ett kollage av logotyper från intressenterna i projektet AI Readiness 2.0. Logotyperna som syns är Science Parks, Jönköping University, Region Jönköpings län och Europeiska Regionalfonden.

Har du frågor om kursen eller våra insatser inom AI?
Science Parks affärsutvecklare med fokus på AI står i entrén på Science Park Towers.
Petrus Ekbladh
Affärsutvecklare med fokus på AI