Symbolbild av ett prisma som det växer gröna växter ur.

Därför går hållbar utveckling och lönsamhet hand i hand

På Science Park brinner vi för en hållbar utveckling av vårt samhälle och ditt företag. Att vi har ett akut läge gällande hållbarheten i våra samhällen och vår livsstil har nog inte undgått någon. Men visste du om att en hållbar utveckling av ditt företag är precis samma sak som ett långsiktigt lönsamt företag?

Vad innebär hållbar utveckling?

Låt oss börja med en väldigt kort sammanfattning kring begreppet hållbar utveckling. En väletablerad modell kring hållbarhet handlar om att hållbarhet spänner över tre olika områden: ekologisk, social och ekonomisk. Att din verksamhet spänner mellan dessa tre hållbarhetsområdet är nyckeln till en hållbar utveckling.

Ovanstående modell sammanfattas ofta med meningen:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.v

Hållbar utveckling delas in i tre områden:

1

Ekologisk hållbarhet 🌱

Ekologisk hållbarhet handlar övergripande om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi. Även tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. För näringslivet handlar frågan både om att hantera och minska det avtryck man som företag orsakar i sin värdekedja, men också kring exempelvis resurstillgång.

2

Social hållbarhet ❤️

Social hållbarhet berör människors livsvillkor i samhället: till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning – samt möjligheterna att förbättra dem. För näringslivet handlar det ofta om medarbetarnas hälsa och välmående, jämlikhet och jämställdhet i organisationen, samt att rättvisa villkor och regler efterföljs i hela leverantörskedjan.

3

Ekonomisk hållbarhet 💰

Ekonomisk hållbarhet kretsar kring de långsiktiga ekonomiska aspekterna och drivkrafterna. Här handlar det både om att säkerställa att det ekonomiska systemet och tillväxten inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet, samt att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller.

Så skapas hållbar utveckling långsiktig lönsamhet

Tidigare konstaterade vi att hållbar utveckling är lika med långsiktig lönsamhet. Nu ska vi göra en liten mental övning i att översätta detta till konkreta anledningar.

🌱 Ekologiskt

Ekologisk hållbarhet handlar till stor del om att använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Ingen affär eller verksamhet tjänar långsiktigt på att slösa med resurser. Att återvinna, återbruka, använda förnyelsebara material och att vara energisnål etcetera är helt enkelt bra affärer.

Kan du som företagare leverera kundnytta och stora värden för din kund men med ett mindre avtryck och mindre resursförbrukning så bidrar det till din lönsamhet. Visst, i det kortsiktiga perspektivet kan det innebära investeringar, men i det långa loppet kommer den som är mest resurseffektiv att vinna. Att inte använda resurser på ett effektivt sätt, eller i värsta fall att bidra till ren miljöförstöring, blir dessutom dyrare och dyrare. Råvaror blir bristvaror och ökar i pris, och regler och lagar kring vilket avtryck som tillåts blir striktare och striktare.

Kostnaden för att belasta vår planet kommer helt enkelt öka markant. Den som inte är förberedd på detta kommer inte att kunna vara lönsam.

❤️ Socialt

Forskning och olika undersökningar visar entydigt att blandade team presterar bättre. Den sociala hållbarheten med avseende på inkludering, jämlikhet och jämställdhet är helt enkelt inte en rättvisefråga, utan en bra strategi och bra business. Det ökar lönsamheten. Att göra nytta i samhället är dessutom för många konsumenter och kunder en väldigt viktig faktor när det gäller att välja vilket varumärke man vill göra affärer med. Att också säkerställa att din produkt är tillgänglig för alla personer i samhället och inte exkluderar eller diskriminerar några kunder ökar också din kundbas.

💰 Ekonomiskt

Ekonomisk hållbarhet i det lilla perspektivet handlar om en rättvis affär, där båda sidor har en uppsida och en tydlig win-win. En långsiktig affär bygger på att du som leverantör levererar ett värde som din kund uppskattar och är villig att betala ett rättvist pris för. Det handlar om transparens och ömsesidig förståelse. Visst, det går säkert att tjäna en liten peng i det korta loppet på en ensidig affär, men alla som har gedigen erfarenhet av affärer skriver under på att långsiktiga och ömsesidiga affärer är nyckeln till framgång.

Vart befinner sig din organisation?

En hållbar utveckling är oerhört viktigt för vår planet och för våra samhällen i det stora perspektivet, men det är även är nyckeln till långsiktig lönsamhet i det mer konkreta perspektivet för just din specifika verksamhet.

En stor majoritet av bolagen idag lyfter dessutom fram kompetensförsörjning – att attrahera rätt medarbetare – som en av sina största utmaningar. På dagens arbetsmarknad byggs ett starkt varumärke för dig som arbetsgivare kring att din verksamhet är långsiktigt hållbar, och att din organisation är jämställd, jämlik och breddad. Dagens och morgondagens talang vill helt enkelt inte jobba hos dig annars.

Så att ditt erbjudande och din verksamhet befinner sig i överlappen mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är helt enkelt nödvändigt för en sund och långsiktigt lönsam verksamhet. Att låta en av dessa aspekter lyckas på bekostnad av de andra kanske kan tjäna dig en hacka idag, men du kommer inte att lyckas imorgon.

En omskrivning av hållbar utveckling till hållbart lönsamma affärer blir då:

En långsiktigt lönsam affär är en affär som är lönsam idag utan att äventyra kommande möjligheter till lönsamma affärer.

Norrsken i fjällmiljö

Lönsamhet med hållbar innovation

Så stöttar vi ditt företag

Vi har insatserna som vässar din förmåga att vara innovativ

Det är dock inte helt enkelt att knäcka denna nöt. Den som lyckas har gjort något utmanande och svårt, och därmed skapat sig en långsiktig konkurrensfördel. Vi på Science Park är helt övertygade om att innovation är lösningen. Och vi har både insatserna, kompetensen och nätverket för att vässa ditt företags förmåga att vara innovativa, om och om igen.

Hos oss får du verktygen för att kunna innovera er ur vilka utmaningar än framtiden har i åtanke. Vi kan också konkret hjälpa er att utveckla era innovationer som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi genom att stötta er i att verifiera, genomföra och skala era hållbara innovationer och nya hållbara affärer.