En trådlöst tangentbord, en ipad och en penna ligger på ett gult bord.

Ansvarsförbindelse för kvittering av passerkort till Science Park Jönköping

Undertecknad förbinder sig att:

  • ansvara för att ingen obehörig tillåts inpassering till Science Park Jönköping.
  • hantera passerkortet som en värdehandling.
  • återlämna passerkortet om anställning i nedan angivet företaget avslutas. Om kortet ej är inlämnat inom sju dagar faktureras 300 kronor exklusive moms.
  • kontakta receptionen direkt om du förlorar passerkortet. Möjlighet finns då att låna ett passerkort i upp till sju dagar. Om kortet ej är upphittat under denna period faktureras 300 kronor exklusive moms.
[SV] Ansvarsförbindelse – Passerkort
Radio Buttons
Jag vill ha tillgång till