En genrebild som. visar startbanan på en flygplats.

Stor regional satsning på innovation i befintliga företag

2 juni 2015

Science Park tillsammans med Almi Företagspartner och Högskolan startar nu Innovation Runway, ett projekt med syfte att utveckla innovationer i befintliga företag i regionen.

Projektet har förberetts och testats genom ett antal pilotkörningar med företag det senaste året och har nu fått finansiering från EUs regionala utvecklingsfond och Region Jönköpings län för 3,5 år framöver.

Vårt mål är att skapa en väl beprövad innovationsprocess som kan fungera som en extern ”innovationsavdelning” för länets små och medelstora företag.

Gustav Österström, VD, Science Park

Denna ”innovationsavdelning” kan på plats hos företagen inventera idéer, problem, möjligheter och teknologier som skulle kunna utgöra framtida kommersiella möjligheter. Projektet kan dessutom tillhandahålla erfarna affärsutvecklare som tillsammans med studenter, forskare och entreprenörer utvärderar projektet utifrån marknadspotential, teknik och resursbehov och som hjälper till att paketera resultatet.

Innovation Runway ska öka förändringstakten hos länets små och medelstora företag

Vi som arbetar i organisationerna bakom projektet har länge sett en vilja och ett behov hos företag i länet att öka förändringstakten för att möta allt snabbare omvärldsförändringar och ökad konkurrens. Genom projektet Innovation Runway ger vi små och medelstora företag verktyg att anta utmaningen och komma ut som vinnare med nya affärsområden eller genom nya företag/avknoppningar som resultat.

Ett bildkollage som visar logotyperna för Science Park, Almi, Jönköping University, Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.