Styrelsen för den nya investeringsfonden Spectria Invest står uppradade framför en gul vägg.

Spectria Invest – ny investeringsfond ska investera i regionens tillväxtföretag

27 mars 2018

Science Park startar tillsammans med erfarna investerare, näringslivet och akademien en ny fond som ska investera i tillväxtföretag. Spectria Invest har vid uppstarten 40 MSEK att investera men siktar på att öka kapitalet till 80 MSEK innan årets slut.

Bakom satsningen står Science Park som – tillsammans med Emtio Invest, WilRon Ventures och Jönköping Business Development – kommer driva det operativa arbetet med att identifiera, utvärdera, investera i och framförallt utveckla de bolag som fonden blir delägare i.

Utöver ovanstående aktörer har Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital gått in som investerare i Spectria Invest.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av affärsutveckling, investeringar och transaktioner i tillväxtbolag. Att kunna kombinera innovationssystemet med akademien, institutioner och duktiga entreprenörer bäddar för ett starkt erbjudande till bolag som är inne i en tillväxtfas.

Gustav Österström VD, Spectria Invest

Fonden kommer huvudsakligen investera 1-10 MSEK i bolag som har en starkt ledning och en tydlig tillväxtpotential. Som investerare kommer Spectria Invest ta en aktiv roll i bolagens utveckling. Utöver Science Parks involvering, kommer Ditar Isai från WilRon Ventures och Marcus Ivarsson från Emtio Invest vara resurser som bidrar till bolagens strategiska och operativa utveckling.

WilRon letar kontinuerligt efter investeringar i bolag med goda tillväxtmöjligheter inom växande branscher. Vi ser Spectria Invest som ett utmärkt initiativ för att göra spännande investeringar i regionen.

Ditar Isai, ordförande, WilRon

– Det känns bra att Jönköping University fortsätter att ha en aktiv roll i den struktur som stärker regionens tillväxtföretagande och konkurrenskraft. För Jönköping University är det också en styrka att ha ett starkt innovationsstöd där studenter och forskare kan omsätta sin kunskap i både nya och etablerade företag. Vi är mycket glada över initiativet och över att få arbeta tillsammans med erfarna och engagerade partners med stor kunskap, säger Agneta Marell, rektor på Jönköping University.

 

Att nu vara igång känns oerhört inspirerande. Diskussioner med intressanta bolag har påbörjats och parallellt med det kommer vi arbeta vidare med att ta in ytterligare ett par utvalda investerare till den andra stängningen av fonden.

Gustav Österström