Science Parks VD GUstav Österström skakar hand med en man i kostym.

Science Parks Inkubator får fortsatt förtroende från Vinnova

15 september 2020

En av Science Parks viktiga finansiärer – den nationella innovationsmyndigheten Vinnova – tilldelar Science Park inkubatorverksamhet 7,2 miljoner. Pengarna kommer användas för att fortsätta utveckla regionens innovativa företag under perioden 2021-2022.

Inkubatorn är Science Parks affärsutvecklingsprogram för hållbara innovationer och bolag med stor tillväxtpotential. Programmet, som varit aktivt ända sedan Science Parks start för snart 20 år sedan, utgör en mycket viktig del av organisationens verksamhet som helhet.

Genom inkubatorn har Science Park under årens lopp bidragit till att utveckla många framgångsrika och kunskapsintensiva företag. InfobricDigilärVerendus och Carefox är exempel på bolag vi har haft förmånen att arbeta med och som idag är väletablerade – och ofta branschledande – företag i Jönköpings län.

Delfinansieras  av Vinnova

Inkubatorprogrammets verksamhet finansieras delvis av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, genom programmet Excellenta Inkubatorer. Det nuvarande programmet startade 2016 och sträcker sig till slutet av 2020. Under denna period har Vinnova finansierat Science Park med drygt 12 MSEK. Dessutom har drygt 6 MSEK tilldelats företagen i inkubatorn, i form av så kallade verifieringsmedel. Detta är pengar som bolagen använder för att utveckla och verifiera sina innovationer, affärsmodeller och behovet bakom dem.

Under pågående program har arbetet resulterat i flera spännande bolag, som till exempel:

  • Multi4 – ett internationellt prisat medtechbolag som utvecklar ett helt nytt instrument för cancerdiagnostik och behandling.
  • Bondtech – ett snabbt växande bolag som utvecklat ett revolutionerande och nytt sätt att mata fram material i 3D-skrivare.
  • Progressive Safety – utvecklar brandsäkerhetsprodukter som ökar tillgängligheten och användarvänligheten för brandsläckare. Deras produkter har vunnit prestigefyllda innovationspriser runt om i landet.

Inkubatorn får 7,2 MSEK för 2021-2022

För programperioden som sträcker sig från 2021 till och med 2024 har Vinnova nu tilldelat Science Park 7,2 MSEK i finansiering för de inledande två åren. Därefter tar Vinnova nytt beslut om storleken på finansieringen för de kvarvarande två åren. Detta vidare förtroende innebär att vi kan fortsätta att satsa på och driva vår inkubator och på så sätt hjälpa regionens mest spännande tillväxtinnovationer att lyfta och etablera sig. Företag som till exempel Medster, som utvecklar innovativa onlineutbildningar för vårdpersonal, eller ZiGrid, som utvecklar ett helt nytt sätt att återvinna energi ur spillvärme.

I denna nya programperiod har Vinnova verkligen ökat sitt fokus på hållbarhet och innovation. I vår ansökan om medel behövde vi tydligt visa hur alla bolag vi hjälper bidrar till att uppfylla de globala målen för en hållbar framtid. Med det i åtanke är det extra glädjande att vi får Vinnovas fortsatta förtroende. Det visar tydligt att vi gör ett viktigt arbete som bidrar till att skapa hållbara innovationer i hela vår region.

Anders Nyberg, affärsutvecklingschef, Science Park

Science Parks inkubator och de många spännande bolag som programmet resulterar i, visar på vikten av att satsa på en innovationsinfrastruktur där aktörer som Vinnova, näringslivet, Region Jönköpings länJönköping UniversityAlmi med flera samarbetar.