Teamet på företaget Chemical Documentation.

Chemical Documentation lämnar Science Parks inkubator efter framgångsrika utvecklingsår

9 juni 2017

Sedan hösten 2015 har Chemical Documentation varit en del av Science Parks inkubatorsprogram för att vidare utveckla sin molntjänst cDoc, som erbjuder företag stöd i sin dokumentation och hantering av kemikalier. Efter ett par spännande år där man slipat på konceptet och affärsmodellen är bolaget nu redo att lämna inkubatorn. 

Chemical Documentation hjälper företag och myndigheter med deras kemikaliehantering och regler och utbildningar kring farliga kemikalier. Efter ett par år i Science Parks inkubator, under vilka Chemical Documentation bland annat nominerades till Gasellsprånget av Dagens Industri, är det dags att ta klivet från inkubatorn och fokusera på leveransen till kunderna.

Nöjda kunder skapar nya affärsmöjligheter

 – Vi har nu kommit igång med verksamheten och har flera kunder som sett fördelarna med vårt erbjudande och får hela tiden nya kontakter som hör av sig efter att blivit rekommenderade av våra befintliga kunder. Det är roligt att kunderna är nöjda och det är också förutsättningen för att kunna fortsätta verksamheten, säger Per Lennartsson, grundare av cDoc.

Just nu står man i valet och kvalet om att ta in mer kapital till bolaget för att kunna expandera i snabbare takt. Under de första åren har fokus legat på försäljning, en process som nu fungerar väldigt bra – till stor del tack vare hjälp och råd från Science Park, säger Per.

Intensivt affärsutvecklingsprogram på Science Park Jönköping

Science Parks inkubator innebär ett intensivt affärsutvecklingsprogram för dig som vill bygga tillväxtföretag. Programmet pågår 6-24 månader, och omkring 8-10 bolag antas årligen till programmet.

Per kan varmt rekommendera andra bolag att söka sig till Science Park och inkubatorsprogrammet, som bidragit med viktiga kontakter och spännande nätverk.

-Det som gett störst värde är att vi haft ett bollplank och kunnat diskutera idéer – både med Science Park och genom andra arenor och kontakter som vi kommit till tack vare Science Park. Till exempel Venture Arena, DI Gasell och Investerarnätverket. Nätverket och kontakterna har varit väldigt värdefulla, säger Per.

Per och Chemical Documentation arbetar nu vidare med fokus på leveranskvalitet och kundnöjdhet. Vi önskar Per och Chemical Documentation stort lycka till!