Från vänster syns Sergio Lara – CTO på CombiQ, Tarja zu dem Berge – Fund Manager Almi Invest, Daniel Ström – VD CombiQ samt Gustav Österström, VD Spectria Invest

Spectria Invest investerar i IIoT-bolaget CombiQ

23 maj 2019

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest gör sin andra investering och går in i CombiQ, verksamma inom Industrial Internet of Things (IIOT). Spectria Invest leder investeringsrundan och utöver Spectria så investerar Almi Invest, befintliga ägare och management. Totalt investeras 7,4 MSEK i bolaget.

CombiQ har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget utvecklar och tillhandahåller anpassade IIoT-lösningar som hjälper företag att digitalisera och automatisera sin verksamhet. CombiQ har en stark position på marknaden med sin innovativa lösning där trådlös plug&play-sensorteknik kombineras med maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och molnbaserad mjukvara.

CombiQ är verksamt inom Industri 4.0 och IoT med syfte att digitalisera tillverkningsindustrin – en het bransch. Detta gör det intressant för oss Almi Invest att investera i tillsammans med regionala investeringspartner.

Tarja zu Dem Berge, Fund Manager, Almi Invest

Släpper produktserie under eget varumärke med hjälp av investeringen

CombiQ grundades 2007 som ett renodlat konsult- och utvecklingsföretag för automatisering, digitalisering och industrialisering. Tekniken har alltid styrts utifrån målbilden om en sömlös anslutning av människor, maskiner och saker i allmänhet (Internet of Things). Redan 2008 inledde CombiQ ett samarbete med flera större aktörer där man framför allt fokuserat på att utveckla kundspecifika lösningar för Fleet Service Management vilket också är ett fortsatt pågående arbete.

Vi har som aktiv ägare varit med i CombiQ från start och ser en stor potential inom industriell IoT. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med våra lokala investeringspartners i Jönköping.

Rune Nordlander, Partner, Första Entreprenörsfonden

Investeringen kommer primärt att gå till utveckling och paketering av CombiQ:s industriella IoT-sensorer (ISN). I samband med investeringen tar de nya ägarna plats i styrelsen och Lars-Åke Rydh, befintlig ägare som även deltog i nyemissionen, tar över som styrelseordförande.

– CombiQ är just nu inne i en väldigt expansiv fas där efterfrågan på våra produkter hela tiden ökar med mycket rask takt. Som litet bolag med en ny produkt är det viktigt att vi kan ta tillvara på alla förfrågningar och arbeta nära våra kunder. Att få in Spectria och Almi Invest ger oss det kapital och de möjligheter vi behöver för att kunna fortsätta växa och öka personalstyrkan för att möta marknadens efterfrågan. Vi har redan ”traction” och installationer på flera ställen i hela södra Sverige och siktar långsiktigt på att nå ut på en internationell marknad, säger Daniel Ström, VD på CombiQ.

Vi känner bolaget sedan många år tillbaka. Nu var tajmingen rätt för att kliva in med kapital och engagemang för att tillsammans med ledning och ägare fånga den potential som finns i den växande marknaden som CombiQ befinner sig i.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien. Förvaltarteamet består av Science Park, Emtio Invest & Trinova Ventures. Det är också denna konstellation som driver det operativa utvecklingsarbetet av såväl fonden som portföljbolagen. Därtill finns Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital med som investerare i fonden.

Styrelsen för den nya investeringsfonden Spectria Invest står uppradade framför en gul vägg.

Spectria Invest – ny investeringsfond ska investera i regionens tillväxtföretag

27 mars 2018

Science Park startar tillsammans med erfarna investerare, näringslivet och akademien en ny fond som ska investera i tillväxtföretag. Spectria Invest har vid uppstarten 40 MSEK att investera men siktar på att öka kapitalet till 80 MSEK innan årets slut.

Bakom satsningen står Science Park som – tillsammans med Emtio Invest, WilRon Ventures och Jönköping Business Development – kommer driva det operativa arbetet med att identifiera, utvärdera, investera i och framförallt utveckla de bolag som fonden blir delägare i.

Utöver ovanstående aktörer har Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital gått in som investerare i Spectria Invest.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av affärsutveckling, investeringar och transaktioner i tillväxtbolag. Att kunna kombinera innovationssystemet med akademien, institutioner och duktiga entreprenörer bäddar för ett starkt erbjudande till bolag som är inne i en tillväxtfas.

Gustav Österström VD, Spectria Invest

Fonden kommer huvudsakligen investera 1-10 MSEK i bolag som har en starkt ledning och en tydlig tillväxtpotential. Som investerare kommer Spectria Invest ta en aktiv roll i bolagens utveckling. Utöver Science Parks involvering, kommer Ditar Isai från WilRon Ventures och Marcus Ivarsson från Emtio Invest vara resurser som bidrar till bolagens strategiska och operativa utveckling.

WilRon letar kontinuerligt efter investeringar i bolag med goda tillväxtmöjligheter inom växande branscher. Vi ser Spectria Invest som ett utmärkt initiativ för att göra spännande investeringar i regionen.

Ditar Isai, ordförande, WilRon

– Det känns bra att Jönköping University fortsätter att ha en aktiv roll i den struktur som stärker regionens tillväxtföretagande och konkurrenskraft. För Jönköping University är det också en styrka att ha ett starkt innovationsstöd där studenter och forskare kan omsätta sin kunskap i både nya och etablerade företag. Vi är mycket glada över initiativet och över att få arbeta tillsammans med erfarna och engagerade partners med stor kunskap, säger Agneta Marell, rektor på Jönköping University.

 

Att nu vara igång känns oerhört inspirerande. Diskussioner med intressanta bolag har påbörjats och parallellt med det kommer vi arbeta vidare med att ta in ytterligare ett par utvalda investerare till den andra stängningen av fonden.

Gustav Österström