Ett foto som visar Progressive Safetys upphängningsanordning E-Z Extinguish monterad på en vägg.

Progressive Safety

Progressive Safety är ett svenskt bolag som utvecklar brandsäkerhetsprodukter som kan rädda liv. Vid en brand finns det ofta flera utmaningar att hantera för att utföra en snabb och räddande insats. Det är då oerhört viktigt att brandskyddet är lätt tillgängligt för alla människor oavsett styrka och teknisk kompetens. Progressive Safety arbetar ständigt med att hitta lösningar till de problem som kan uppstå i brandsituationer.

Progressive Safetys första produkt E-Z Extinguish lanserades 2015 och är en mobil upphängningsanordning som hänger på väggen tillsammans med brandsläckare. Med hjälp av den smarta vagnen får användaren enkelt och snabbt med sig handbrandsläckaren till branden utan att lyfta eller bära. Räddningstjänsten har länge uppmärksammat att handbrandsläckare är för tunga för en del människor. Tidigare har det saknats en bra lösning för att människor med svårigheter att bära eller lyfta ska kunna göra en första insats vid brand.

Här kan du läsa mer om Progressive Safety och deras produkter.

En del av Science Parks inkubator

Progressive Safety var en del av Science Parks inkubator från den 1 juni 2015 till den 31 januari 2018.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här