Ett stilistisk hus i betong med raka vinklar.

Aridum

Aridum är ett system som kontrollerar, garanterar och påskyndar uttorkning av grund och bjälklag i betong.  En ny idé, applicerad på traditionellt material.

Med systemet kommer byggprocessen att förenklas och kostnads- effektiviseras tack vare tidigarelagd uttorkning av betongen. Mindre hinder på golven, inga slangar och sladdar för uttorkning på golven. Med traditionellt byggande försvåras uttorkningen på grund av behovet av tätt hus, med Aridum kan detta starta tidigare med ett snabbare och säkrare förlopp. Om det senare uppstår en vattenskada kan torksystemet kopplas på igen. Uttorkningen sker snabbare än vid traditionellt byggande och fuktskadereglerande åtgärder.  Systemet är utvecklat och testat i samarbete med ledande fuktexperter.

Grundare med lång erfarenhet från branschen

Bakom Aridums affärsidé står Peter Lindqvist och John Höglund, som båda två har jobbat i byggbranschen under många år.