Ett stilistisk hus i betong med raka vinklar.

Aridum

Aridum är ett system som kontrollerar, garanterar och påskyndar uttorkning av grund och bjälklag i betong.  En ny idé, applicerad på traditionellt material.

Med systemet kommer byggprocessen att förenklas och kostnads- effektiviseras tack vare tidigarelagd uttorkning av betongen. Mindre hinder på golven, inga slangar och sladdar för uttorkning på golven. Med traditionellt byggande försvåras uttorkningen på grund av behovet av tätt hus, med Aridum kan detta starta tidigare med ett snabbare och säkrare förlopp. Om det senare uppstår en vattenskada kan torksystemet kopplas på igen. Uttorkningen sker snabbare än vid traditionellt byggande och fuktskadereglerande åtgärder.  Systemet är utvecklat och testat i samarbete med ledande fuktexperter.

 

Grundare med lång erfarenhet från branschen

Bakom Aridums affärsidé står Peter Lindqvist och John Höglund, som båda två har jobbat i byggbranschen under många år.

Aridum bidrar till:

En ikon som visar det elfte av FN:s globala mål som innebär "hållbara städer och samhällen".

Hållbara städer och samhällen

En ikon som visar det trettonde av FN:s globala mål som innebär "bekämpa klimatförändringarna".

Bekämpa klimatförändringarna

En del av Science Parks inkubator

Aridum är sedan 14 mars 2023 en del av Science Parks inkubator.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om Inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här