7 viktiga egenskaper som får investeraren att öppna plånboken

Nu är det dags. Du har kommit på en fantastisk idé som kommer göra skillnad för en stor mängd människor, samtidigt som du gör en bra affär. Det du behöver nu är kapital och någon som vill satsa tillsammans med dig. Men hur får du investeraren att öppna plånboken?

När vi talar om investeringar i redan etablerade bolag handlar dialogen med potentiella investerare ofta om klassiska ekonomiska nyckeltal, affärsplaner, internationalisering och strategier för att ta nya marknader. Men nu ska vi fokusera på en annan typ av investering – nämligen investeringar i tidiga idéer med hög risk. Ditt bolag ska ju ta in sitt första externa kapital, vilket görs med hjälp av så kallad såddfinansiering eller affärsänglar.

Enligt min erfarenhet finns det sju aspekter som är extra viktiga för att övertyga investerare.

1.     Enkelhet i kundbehovet och värdeerbjudandet

En investerare vill ofta se en tydlig logik i det problem din idé ska lösa och hur du skapar värde för den tilltänkta kunden. Därför behöver du kunna förklara din lösning på ett sätt som är lätt att förstå, även om den är mångbottnad och kan utvecklas i flera olika riktningar. Många investerare letar helt enkelt efter idéer som de lätt kan ta till sig och begripa.

Det är också viktigt att på ett konkret sätt kunna visa att det finns ett kundbehov bakom din lösning – och att kunder är villiga betala för den. Detta kan du på ett trovärdigt sätt göra genom att till exempel presentera:

 1. En första betalande pilotkund.
 2. En möjlig kund som lägger rykte, tid och energi på ditt projekt.
 3. Ingångna avtalsförklaringar med viktiga samarbetspartners.

Har du möjlighet att ta din idé till denna första fas innan du tar in kapital så ökar chanserna att övertyga en investerare markant.

2.   Grundlogik i affären

I en tidig fas behöver du nödvändigtvis inte en detaljerad affärsplan som förklarar ekonomin i hela bolaget. Däremot vill investeraren se och förstå grundlogiken i affären:

 • Hur ser affärsmodellen ut?
 • Vad kostar produkten?
 • Betalar kunden en gång eller via ett abonnemang?
 • Vilka möjligheter till service och eftermarknad finns?
 • Hur stora blir intäkterna vid varje affär?
 • Vad är kostnaderna för produktion och leverans av varje affär?

I ett tidigt skede är det ofta acceptabelt att bolaget inte går med någon vinst. Men det är viktigt att grundlogiken i affären ändå hänger ihop. Det vill säga att det är glasklart hur intäkterna ska genereras och att intäkterna på sikt har potential att bli större än utgifterna.

3.   Marknadspotential

Förutom en grundlogik i affären vill en investerare se en relativt stor marknadspotential. Det betyder att du behöver ha koll på frågor som:

 • Hur många tillgängliga kunder finns det?
 • Hur många av dem är rimligt att du kan nå ut till?
 • Hur ofta kan du sälja till dem?

Även här krävs enkla kalkyler baserade på fakta och data. Det räcker inte med ditt löfte eller åsikt om att det finns en stor marknad. Kan du dyrt och heligt lova att din produkt kan nå hela världen från första stund? En investerare vill hellre se en trovärdig expansionsplan än ett löfte.

4.    Långsiktig hållbarhet

Allt fler investerare vill att deras kapital skall bidra till en långsiktigt bättre värld. Vissa letar specifikt efter idéer som löser samhällsutmaningar och bidrar till positiv förändring. Andra vill åtminstone inte investera i icke hållbara idéer.

Du ökar dina möjligheter att få med en investerare på tåget genom att på ett tydligt sätt förklara:

 1. På vilket sätt det är en bra investering.
 2. På vilket sätt investeringen är en god gärning för mänskligheten, vår planet och vårt samhälle.

I många fall är den långsiktiga hållbarheten ett skall-krav för att få tillgång till vissa investerare och visst kapital.

5.   Konkret plan för hur pengarna ska användas

En investerare kommer inte att kasta ned sina pengar i ett svart hål och satsa ett större kapital i blindo. Du måste på ett trovärdigt sätt visa hur pengarna ska användas och på vilket sätt detta kommer att föra idén närmre marknaden och ett lönsamt bolag.

Investeraren vill se en plan som hen kan följa upp och utvärdera, så att pengarna används till rätt saker och för bolaget framåt.

Två kollegor sitter vid ett mötesbord och skrattar.

6.   Ett trovärdigt team

De flesta investerare gillar inte att investera i en ensam innovatör. I stället vill man se ett väl komponerat team med kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra. Jämlikhet och jämställdhet är också viktiga faktorer. Har ni tidigare erfarenhet av lyckat samarbete tillsammans, från till exempel studier eller en tidigare arbetsplats? Toppen – det ökar trovärdigheten för att teamet kommer att hålla ihop och samarbeta effektivt under resans gång.

Investerare vill ofta se hängivna team som har satsat en hel del själva för att bygga idén. Detta kallas att ha ”skin in the game”. Någon har kanske satsat helhjärtat på idén genom att säga upp sig från sitt trygga jobb. En annan har investerat eget kapital i bolaget eller kanske jobbat en hel del utan ersättning för att förverkliga drömmen.

Investeraren vill helt enkelt se ett team som kommer att hålla ihop och kämpa på, även om resan stundtals blir krokig och jobbig.

7.    Investerarens egna preferenser och erfarenheter

Sist men inte minst är såklart investerarens personlighet, erfarenheter, kompetenser och preferenser viktiga. Det är lättare att övertyga en investerare som själv har varit verksam inom samma bransch. Kanske har hen själv upplevt problemet du försöker lösa? Ofta vill en investerare också på ett tydligt sätt kunna bidra till idéns utveckling med sin kunskap och nätverk. Då är känslan av att det finns en naturlig matchning med idén och bolaget viktig. Självklart är det också lättare att övertyga en investerare som på ett personligt plan klickar med teamet och har ungefär samma värderingar.

Och du – kom ihåg att även investeraren vill se en god affär. Räkna lite på hur investeraren i framtiden ska kunna få tillbaka sina pengar med en riktigt god avkastning som är i paritet med den stora risken en investering i tidig fas innebär. Konkret innebär detta att du även bör fundera över investerarens perspektiv och avkastning när du funderar över värderingen på ditt bolag. Värderingen måste kännas rimlig och motiverad för båda parter.

Lycka till!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Lär dig mer om hur du kan finansiera ditt företag här