Innovate or die – så skapar du förutsättningar för ett riktigt vasst innovationsarbete

Utveckla företag

”Innovate or die” – uttrycket är kanske lite väl provocerande men visst ligger det väl något i det? I vilket fall som helst belyser uttrycket risken i att, som etablerat bolag, inte jobba med innovation. Men hur gör en?

Vi möter varje år tusentals människor – allt från studenter, privatpersoner, forskare, etablerade bolag och investerare. Utifrån den erfarenheten har jag kokat ner några enkla tips och tankar på hur en som etablerat bolag kan skapa förutsättningar för ett riktigt vasst innovationsarbete. Och för oss innebär ett vasst innovationsarbete något som ger kommersiella resultat.

1. Rätt Ledarskap

Innovation kommer inte av sig självt. Som företagsledare behöver du aktivt välja att satsa på innovation och du behöver fundera på inom vilka områden ni ska innovera. Är det för att utveckla befintliga produkter eller helt nya? Är det för att utveckla medarbetarna och för att vara en attraktiv arbetsgivare? Eller är det helt enkelt aktuellt så länge det finns pengar att tjäna, oavsett område? Vet du varför och när du ska innovera så kan du skapa rätt förutsättningar internt i bolaget. Som ledare behöver du också acceptera att det är 1 av 10 idéer som kommer att bli lyckade.

2. Hur genererar vi idéer?

Ska en jobba med innovation måste en generera många idéer. Normalt skapar en kvalitet genom att generera många idéer – för att sedan sålla snabbt och hårt. Det innebär att ni som företag måste bli duktiga på att få in idéer från kunder, leverantörer, medarbetare och utifrån generella omvärldstrender. Genom att ställa rätt frågor till kunder och leverantörer, får ni relevant feedback och underlag för nya innovationer. Skapar ni dessutom en kultur och ett förhållningssätt som stimulerar medarbetare till att komma med idéer så bör idégenereringen inte vara den kritiska faktorn för ert innovationsarbete.

Tre leende personer sitter samlade kring ett bord fyllt av färgglada kort

3. Verifiera idéer på ett effektivt sätt

Nu har ni fått in idéerna, nu gäller det att tidseffektivt utvärdera vilka som ska genomföras. Här blir första frågan om idén stämmer in på det område som ni har sagt att ni skall innovera inom (se punkt 1). Om det är det så, utvärdera idéerna utifrån följande fyra frågor:

a) Adresserar vi ett faktiskt och stort problem för kunden? Ett tips är att aktivt prata med kunden så att ni verkligen förstår deras problem/behov.

b) Har vi eller kan vi hitta en relevant lösning/produkt på det problem vi beskrev ovan?

c) Vilka är de viktigaste fördelarna med just denna lösningen?

d) Vilka konkurrenter/alternativ finns?

Är idén fortfarande spännande kan ni verifiera ytterligare genom att beskriva mer i detalj vem som är kunden, hur ni tror att ni ska sälja produkten, till vilket pris samt vilken potential som finns. Dessutom kan ni kika på vilka insatser ni tror er behöva göra framöver – vilka resurser ni behöver och vad detta kommer kosta. Utifrån detta bör ni ha en ganska bra känsla för om idén är tillräckligt intressant för att ta till ett genomförande.

4. Genomföra idéerna

Nu kommer vi till det absolut svåraste. Hur får en idéerna att bli kommersiellt gångbara erbjudanden? Utgångspunkten är att alla innovationer behöver ha en champion, det vill säga en person som är ansvarig för genomförandet och som brinner för uppgiften. Det behöver också finnas möjlighet att tillhandahålla kompletterande kompetenser runt denna champion (team). Utöver människorna behöver idén sättas i ”rätt” miljö. Om idén är direkt kopplad till kärnverksamheten, kör den vidare internt. Om den ligger lite utanför kärnverksamheten kan det finnas stora fördelar i att knoppa av idén i ett separat bolag.

Innovation är inte enkelt men om ni är långsiktiga i ert arbete kommer ni kunna skapa en innovationsmaskin som garanterat kommer ge resultat på sista raden. Ni kommer dessutom få en intressantare arbetsplats – både för befintliga och nya medarbetare.

Ovanstående är såklart en förenkling. Vill du diskutera innovationsarbete eller innovationsledning, säg till så kommer vi ut till er!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!