8 saker att ha koll på när du ska ta in privat kapital

Du kommer långt på en riktigt bra idé. Men för att verkligen växa på sikt behöver även den bästa av idéer förr eller senare ta in privat kapital – det vill säga investeringar från privata aktörer på marknaden.

Att söka kapital från privata investerare kräver att du är väl förberedd och att du har klart för dig vad det är du är på jakt efter, och vad som sker från den tidpunkt då ni bestämmer er för att samarbeta.

Först och främst är det bra att ha en plan för vad du vill uppnå med bolaget, det vill säga en tydlig vision. Det är även viktigt att formulera en mission – vad du ska göra, för vem och varför – som fungerar som en kompass att följa genom hela arbetet. Självklart är din mission och vision något som med tiden sannolikt kommer att förändras eller omformuleras, men de är trots detta viktiga att ha på plats. Oavsett vilken fas din idé eller ditt bolag befinner sig i.

Vad är det du vill ha?

Ok – vi går vidare. Nu är det dags att fråga dig själv vilken typ av delägare du söker och vad du har för förväntningar på en ny partner? Här är några frågeställningar som kan hjälpa dig i processen:

  • Behöver du en passiv ägare som endast tillför kapital?
  • Behöver du en aktiv ägare på strategisk nivå som tillför både kapital och kompetens?
  • Behöver du en aktiv ägare som även ska vara operativ i bolaget?
  • Vilken typ av kompetens tillför nya ägaren? Affärsutveckling eller branschkunskap? Kanske specifik kunskap för utveckling av din produkt eller tjänst?

Nästa steg blir att bygga en presentation för investeraren. Här är 8 tips på vad en sådan bör innehålla:

1. Team:

Vilka består teamet av idag och varför? Behöver teamet kompletteras, i så fall med vilken kompetens?

2. Marknadsposition:

Hur ser nuvarande marknadsposition ut? Finns det något område där bolaget kan växa ytterligare och i så fall på vilket sätt?

3. Konkurrens:

Vilka konkurrenter finns på marknaden? Det kan vara bolag som har exakt samma eller bara ett liknande utbud. Det finns alltid konkurrenter i någon form.

4. Marknadspotential och skalbarhet:

Den som ska investera i ditt bolag undrar givetvis hur uppsidan ser ut – så hur ska bolaget växa framöver? Kanske genom att ta nya marknader? Eller nya produkter/tjänster? Förvärv av kompletterande konkurrenter eller bolag.

5. Verifierad affärsmodell:

Hur ser er affärsmodell ut och vilken roll i produktkedjan har ni?

  • Patent/unik produkt
  • Etablerat varumärke/egen produkt
  • Svagt varumärke/franchise
  • Underleverantör

6. Kapitalbehov & investeringsplan:

Hur mycket pengar behövs för att expandera? Sker expansionen i olika faser och när behövs pengarna?

7. Prognos:

Hur ser prognosen ut för de kommande 2-3 åren?

8. Risker:

Vilka risker finns det för verksamheten och hur förhåller ni er till dessa? Tänk inom områden som till exempel teknik, marknad, legalt, politiskt, trender med mera.

blogg_victor_jan20-2

”Hur stor del av bolaget ska jag erbjuda?”

Ja, det är en fråga som vi affärsutvecklare ofta får i samband med intag av kapital från privata investerare. Tyvärr är svaren lika många som frågorna men det finns ändå någon slags grundlogik:

Ju fler osäkerhetsfaktorer desto lägre värdering. Det gör att det såklart är enklare om det finns några års historik för bolaget att basera en värdering på, men om så inte är fallet handlar det istället om hur mycket kapital som behövs för expansionen.

Förutsatt att du är bolagets champion och en nyckelperson för bolagets framtida tillväxt bör diskussionen med investeraren inte överstiga majoritet av aktierna (det vill säga max 49%). Det är viktigt att det finns incitament för grundaren/teamet att vara fullt dedikerade till att driva bolaget framåt.

Om expansionen sker i olika faser kommer den privata investeraren med största sannolikhet ta en mindre andel då mer kapital kommer behöva skjutas till i framtiden. Och så kanske det viktigaste av allt: se till att båda partner är nöjda med utfallet av investeringen – det vill säga att alla är vinnare.

Boka ett möte med oss

Driver du ett företag som börjar bli moget för privata investeringar? Vi på Science Park finns till för att hjälpa dig, så tveka inte på att kontakta oss. Här kan du boka ett möte med någon av våra affärsutvecklare. Det är helt konfidentiellt och kostar ingenting.

Lycka till!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!