AI-genererad bild av en glödlampa. Inuti glödlampan växer rötter som lyser. Ut ur lampan växer gröna blad.

Hållbart företagande – 5 tips för en bättre och mer hållbar affärsidé

Ett mer hållbart näringsliv är en av de viktigaste nycklarna för vår planets överlevnad. Och det är dags att agera nu. Vi behöver alla bidra till att bevara Moder Jord för kommande generationer.

Den bistra verkligheten är att jorden är på väg att bli obeboelig om vi inte gör något nu. Stigande temperaturer och havsnivåer, naturkatastrofer, svält, flykt, krig, biologisk massdöd och ekonomisk kollaps. Jorden är på väg att bli obeboelig.

Katastrofscenarierna är många – men det är också de framväxande positiva krafterna. Många människor och företag är redo att göra allt de kan för att bidra till en hållbar utveckling och en bättre miljö, genom att tära på jordens resurser så lite som möjligt och hålla den globala uppvärmningen i schack.

Hållbart företagande och förändring drivs av två krafter:

1

En stark vision om att kunna lösa klimatfrågan

2

En kommande akut kris

Genom gemensam handling kan vi påverka i rätt riktning och inom rimlig tid. Om vi sätter fart. Här är 5 tips för hur du kan ditt företag kan bli mer hållbart och samtidigt förbättra affärsidén.

5 tips för en hållbar affärsidé:

1. Fokusera på det som är viktigt för dina intressenter och var du kan göra skillnad

Du har visionen klar för dig och du vet att du måste bidra, men inte riktigt hur du ska göra det. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Därför är det viktigt (och enklast) att göra något där du kan göra skillnad, och där skillnaden faktiskt betyder något för vår omgivning.

Alla företag har olika intressenter: kunder, anställda, ägare och nära samarbetspartners, till exempel. Men vi har även ett sammanhang vi verkar i, en bransch som regleras av lagstiftning och som påverkas av trender. Det vill säga vår omvärld. Och det är här vi ska börja. Ven dem vi har runt omkring oss, vad som är viktigt för dem och var vi kan göra skillnad.

2. Se hållbarhetskrav som en affärsmöjlighet

Alla företag har lagkrav, värderingar och oskrivna regler att rätta sig efter. Så är det också när det kommer till hållbarhet. Vi är ofta väl medvetna om det vi måste göra och det som kostar pengar. Men när vi ändå anpassar våra verksamheter för att göra rätt – varför inte passa på att spänna bågen ytterligare och fundera kring hur vi samtidigt kan leverera mer värde? Hur kan vi möta framtida krav och förväntningar och samtidigt göra det till en affärsmöjlighet?

Ta chansen att vara först ut att lösa en viktig utmaning och ta en betydande marknadsposition i frågan.

3. Använd de globala målen som filter

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, som innehåller de 17 Globala målen. Vilka mål kan ditt företag bidra till? Att använda Globala målen och dess tillhörande delmål som ett filter är ett bra sätt att förstå inom vilka områden ditt företag kan göra verklig skillnad. Paketera arbetet i form av en intressant workshop tillsammans med flera kollegor där ni diskuterar de Globala målen och dess påverkan på ert företag. Kunskapen ni får längs vägen kommer ni sedan kunna använda till att inspirera andra och bli vassare i diskussionen med kunder och leverantörer.

4. Hitta din "sweetspot" inom hållbar utveckling

När du vet vilka Globala mål som är relevanta för ditt företag är det dags att ställa sig frågan:

”Om vi kunde påverka detta område, skulle det vara viktigt för mina intressenter?”

Precis som i din vanliga affär behöver du känna till omvärldens krav och kundernas behov. Ju mer kunskap du har och säkerställer, desto bättre lösning kan du ta fram och kommersialisera. Hållbarhet fungerar på samma sätt. Gör din omvärldsspaning utifrån hållbarhet.

🏁 Vart är vi på väg?
✅ Vilka nya krav kommer att ställas?
❤️ Vilket område inom hållbarhet ligger ditt företag lite närmare om hjärtar?
🔍 Vad händer i andra branschen och vad är viktigt för kunden?

Ju viktigare det är för kunden desto viktigare är det att du arbetar med frågan. Är det dessutom en fråga som företagets anställda brinner lite extra för? Då har du börjat hitta er ”sweetspot” – det vill säga det som väsentligt att arbeta vidare med.

5. Agera nu och gör en utvecklingsplan

Nu vet du vad som är viktigt för dig, dina kunder och din omvärld. Det är dags att bli mer konkret och identifiera vilka positiva förändringar ni kan bidra till.

Finns det områden där ni faktiskt är duktiga och som har potential att påverka? Kan ni förbättra befintliga produkter och tjänster eller utveckla nya idéer som hjälper både dina kunder och din omvärld att bli mer hållbara?

Det finns också områden där förbättringar behövs. Här krävs en handlingsplan för att nå en hållbar nivå som uppfyller kundernas och omvärldens förväntningar. Företag som ignorerar sina svagheter kommer inte att överleva på marknaden.

Vi hjälper dig på vägen mot hållbara innovationer

Att driva hållbara bolag kan styras av starka värderingar, lagar, eller där du känner att det passar. Varje steg räknas. Jag kallar dessa nödvändiga förändringar för ”omställningsinnovationer”. För företag som siktar på långsiktig lönsamhet och hållbarhet är denna metod effektiv.

Om du vill diskutera hållbarhetsfrågorna, ha hjälp i ditt hållbarhetsarbete och ta del av vår metodik kring hållbart företagande finns vi här för dig. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, men vi måste göra det nu. Lyft luren redan idag och boka ett första möte.

Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers
Tomas Hagwall
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare