Bild i fågelperspektiv på ett lag som paddlar i en kanot.

Så blir du en bra ledare –  digitalt och på plats

Att skapa ett starkt och sammansvetsat team kräver en skicklig ledare. Men hur blir du en stark ledare när ditt team jobbar digitalt på distans? I den här guiden går vi igenom fem steg som är grundläggande för alla typer av ledare – men extra viktig inom just digitalt ledarskap.

Innan vi sätter i gång behöver vi klargöra någonting. En ledare är inte automatiskt samma sak som en chef. Det är dags att verkligen se och uppmärsamma allt det viktiga ledarskap som dagligen utövas i en organisation – av alla. Ett ledarskap är fyllt med något mycket större än vad en ensam person kan åstadkomma.

Fem grundstenar för att bli en bra ledare:

1

Tillit

”Sårbarhetstillit” innebär att teamet har ett öppet klimat där ni kan dela och ta emot feedback på ett tryggt och ödmjukt sätt. När tilliten finns vågar vi vara kreativa och skapande tillsammans – trots alla misstag det såklart innebär på vägen.

2

Konflikt

Ja, du läste rätt. Konflikter i form av heta diskussioner och meningsskiljaktigheter driver utvecklingen i ett team framåt. Men utan tillit är det läskigt att ta sig an konflikter. Därför är det viktigt att satsa rejält på grunden, så att ni kan köra så det ryker mot era mål.

3

Engagemang

Ett ledarskap som alltid följer strömmen väcker inte särskilt mycket engagemang. Konflikter, som grundar sig i ömsesidig tillit, kan höja temperaturen på diskussionerna. När vi känner att vi blir hörda och saker faktiskt händer vill vi fortsätta att engagera oss. Vad brinner du för?

4

Ansvar

”Absolut, jag vill och tar ansvar!”. Gör du det när det verkligen kommer till kritan? Här har vi ytterligare en nyckelingrediens för att lyckas med ledarskap: fullfölja vårt ansvar gentemot varandra och oss själva.

5

Resultat

Till slut får du skörda frukten av ditt ledarskap – om du gjort jobbet det vill säga. Hard work pays off! Det visar sig inte bara i form av pengar utan också i form av ett mycket mer välmående team, gladare individer och såklart, ännu starkare ledarskap.

Så stärker du det digitala ledarskapet

Det digitala ledarskapet skiljer sig egentligen inte så mycket från det vi i vanliga fall pysslar med när vi ses ansikte mot ansikte. Grundstenarna är samma, men vi anpassar oss och utvecklas i samspel med de förutsättningar och resurser som ges till oss.

Här fem saker som är extra viktiga att göra när ledarskapet sker digitalt:

1

Ge teamet ditt förtroende

För att lyckas med digitalt ledarskap krävs ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt samt en stor dos förtroende för teamet. Det kommer innebära en utmaning där du som ledare behöver släppa på kontrollen. Självklart är det läskigt i början – men det är värt det! Det skapas utrymme för ansvar som fler måste dela på.

2

Kommunicera förväntningar

Att ge någon sitt förtroende går hand i hand med att vara tydlig med vilka förväntningar som finns. Se till att alla känner ansvar för det ni har bestämt. Hur vägen dit ser ut behöver inte vara spikat på millimetern, men vi förväntar oss alla en framåtrörelse och ett resultat.

3

Bygg relationer

Använd det digitala forumet till att skapa närhet och bygga relationer – inte bara som ett forum för dedikerad uppgiftsorientering. Vi vill inte låta våra digitala verktyg skapa onödig distans till varandra. Skapa möjligheten att ta en kaffe ihop och prata om saker som betyder något på ett personligt plan också.

4

Ta lyssnandet till en ny nivå

En bra ledare lyssnar bra och mycket, i det digitala verktyget har du chansen att verkligen nyttja detta till fullo (vi ser kanske inte ens varandra) och bekräfta gruppen och uppgiften genom att ge tillbaka en sammanfattning och överflygning som är ”spot-on”.

5

Omfamna strulet

Sist men inte minst: misstagen, strulet, frustrationen som snart landar i uppgivenhet. Vi kör alla i diket några gånger. Både när det kommer till tekniken men också hur vi människor arbetar med den och varandra i vår digitala värld. Omfamna det i stället för att motarbeta det, så kommer dikeskörningarna bli mycket färre och skadorna lindrigare.