En entreprenör står framför en publik. På väggen bakom henne sitter en skärm som visar en bild av modellen The Golden Circle.

Formulera ditt syfte med The Golden Circle

The Golden Circle är en modell skapad av entreprenören Simon Sinek och används för att engagera och inspirera genom att tydliggöra ditt företags syfte. I den här guiden kan du se en film där Linda, chef community och kunskap, berättar mer om hur du kan jobba med modellen.

 

The Golden Circle består av tre lager:

1

Varför

Drivkraften bakom och anledningen till att du gör det du gör.

2

Hur

Din unika metod eller strategi.

3

Vad

Dina specifika tjänster och produkter.

Varför, varför, varför?

På vilket sätt skapar din affärsidé en bättre vardag för de många människorna på denna jord? Utmana dig själv och ditt team genom att alltid ställa frågan varför, varför, varför – tills du har hittat kärnan och det verkliga drivet i ert företag.​ ​​Värderingsstyrda företag kan oftast förklara varför de finns till. Om du kan förklara ditt företags värderingar – alltså varför kunderna ska köpa från just ditt företag och inte från konkurrenterna – då har du kommit långt! Och kom ihåg: det handlar inte om vilken prislapp din tjänst eller produkt har, utan vilket värde den tillför. ​

Genom att alltid börja med ”varför” när du kommunicerar, kan du skapa en djupare emotionell koppling mellan kunden och ditt varumärke.

The Golden Circle hjälper oss att hitta kärnan

Enligt entreprenören och TED-talkprofilen Simon Sinek ligger nyckeln i det vi kommunicerar. För att illustrera sin idé har han uppfunnit en enkel modell som kallas för ”The golden circle”.​ I kärnan av denna cirkel har vi ”why”, utanför den har vi ”how” och ytterst har vi ”what”.​

De flesta företag kommunicerar utifrån och in. De börjar med ”vad” – alltså produkten de säljer, sedan berättar de hur utmärkt produkten är och varför du ska köpa den. ​Men några få företag har vänt på det och börjar all sin kommunikation med ”varför”:​

Vad driver oss?​ Vad tror vi på?​ Varför kliver vi upp och går till jobbet varje morgon?

Ditt ”varför” bör:

  • Vara enkelt och tydligt utan komplicerade jargonger eller tekniska termer. Håll det kortfattat och rakt på sak.
  • Vara rätt att konvertera till konkreta handlingar och beslut. Ditt ”varför” ska ge en försmak på vad du faktiskt kommer att göra.
  • Fokusera på hur din affärsidé och dina ambitioner har en positiv inverkan på andra människor och världen i stort.
  • Andas du. Ditt ”varför” ska helst kunna sammanfattas i en enda mening, med en ton och känsla som speglar ditt varumärke.

Träffa någon av våra affärsutvecklare

Vi hjälper dig gärna​​ att hitta just ditt ”varför”. Att träffa oss är kostnadsfritt och konfidentiellt och du bokar ett möte här. Vi ser fram emot att få höra mer om din idé!

Boka kostnadsfri coaching här
Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg går igenom Business Model Canvas med två entreprenörer.

Business Model Canvas – utveckla din affärsmodell

En Business Model Canvas, också kallad BMC-modellen, hjälper dig att pussla ihop viktiga delar och aspekter av din affärsmodell. Den ger en ögonblicksbild av det ni vet idag snarare än att vara en strategisk långsiktig plan.

Genom att använda dig av en Business Model Canvas kan du även se om det finns områden där du behöver fylla på med mer kunskap samt visa på vad som är viktigt att fokusera på den närmsta tiden. Modellen gör det lättare att visualisera och jobba kreativt med din affärsmodell.

Hur påverkas din affärsmodell av förändringar?

Du kan snabbt göra en BMC i olika varianter och enkelt visa på hur en tänkt affärsmodell påverkar övriga områden av affärsutvecklingen. Olika kundsegment eller intäktsmodeller påverkar kanske dina kostnader eller samarbetspartners på olika sätt. Istället för att jobba igenom flera olika affärsplaner, ändra i ändlösa dokument så ser ni till att vara flexibla och öppna för den input ni får från omvärlden, kunder, partners, trender med mera.

Är ni fler som jobbar tillsammans är BMC-modellen ett ypperligt verktyg för att skapa en gemensam syn på arbetet. Den ger då också stöd för att kartlägga olika viktiga områden.

En lila färgplatta som övergår mot beiget.

Testa BMC-modellen

Ladda ned här

De olika delarna i en Business Model Canvas

1

Värdeerbjudande

Beskriv:

– Kundens problem Din lösning på problemet (dvs din produkt/tjänst)

– Lösningens fördelar

– Dina konkurrenter

– Uppnås ytterligare samhällsvärden eller värden för andra intressenter?

– Löses några samhällsproblem?

2

Kundsegment

– Dela upp dina kunder i segment eller lämpliga grupperingar.

– Nu kan du anpassa din produkt/tjänst mot respektive målgrupp samt prioritera mellan grupperna.

– Är kundsegmenten inkluderande och fria från diskriminering?

3

Distributionskanaler

– Beskriv på vilket sätt du ska sälja ditt erbjudande till dina kundgrupper.

– T. ex. genom webbhandel, återförsäljare eller direktförsäljning.

– Finns det mer miljövänliga alternativ?

4

Kundrelationer

– Beskriv på vilket sätt du ska interagera med dina kunder, t. ex. via support eller genom service.

– Är kommunikationen etisk och transparent?

5

Intäkter

– Beskriv hur du ska ta betalt för dina produkter eller tjänster

– Ta även med sociala- och miljömässiga fördelar

6

Nyckelaktiviteter

– Beskriv de viktigaste aktiviteterna för din satsning – det kan vara lansering, anställning, teknikutveckling och patent

– Kan dessa utföras på ett mer hållbart sätt?

– Förvärvas de på ett etiskt försvarbart sätt?

7

Nyckelresurser

– Beskriv vilka resurser som behövs. Det vill säga arbetskraft och kapital för att genomföra dina aktiviteter

8

Nyckelpartners

– Beskriv vilka externa partners som krävs för att genomföra din plan.

– Delar ni samma värderingar kring hållbarhet?

9

Kostnader

– Verksamheten kommer generera kostnader. Beskriv de huvudsakliga kostnadsområdena, t.ex. personal, teknikutveckling och patent

– Ta även med sociala kostnader och miljökostnader

10

Påverkan på planet och samhället

– Vilken påverkan har vår affärsmodell på samhället och vår planet?

– Leder affärsmodellen till någon negativ påverkan och vad kan du göra för att minska den negativa påverkan?

– Leder affärsmodellen till någon positiv påverkan? Hur kan affärsmodellen bidra till ytterligare positiv påverkan?

Vill du testa BMC?

I affärsutvecklingen på Science Park är BMC-modellen ett av våra mest använda verktyg. Vill du testa modellen på din idé eller ditt företag tillsammans med oss? Då kan du enkelt boka ett möte – så hör vi av oss inom kort.

Två startupentreprenörer sitter i ett bibliotek. De skrattar och tittar på en dator tillsammans.

Definiera din idé med NABC-modellen

NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera din idé och förbereda en kärnfull pitch genom att den utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta kunder. I den här guiden får du en snabb genomgång av NABC-modellens olika delar. Du kan även ladda ned modellen för att jobba vidare med den själv.

1

N (Need/Behov)

Beskriv kundens och marknadens behov.

Vad är problemet och för vilka?

Vad bryr sig kunden om, och vad har den för värderingar?

På vilket sätt är behovet bekräftat?

Vilka är planetens och samhällets behov i relation till din produkt/tjänst?

2

A (Approach/Tillvägagångssätt)

Förklara ditt unika tillvägagångssätt för att tillfredsställa behovet du har identifierat.

Vilket sätt att tillfredställa behovet är det mest hållbara?

3

B (Benefits/Fördelar)

Beskriv den kvantifierade nyttan i relation till kundens kostnad. Värde = Nytta/kostnad.

Hur kan du skapa ett värde för kunder, planet och samhälle?

4

C (Competition/Konkurrens)

Vilka är konkurrenterna eller andra alternativ som kan tillfredsställa behovet?

På vilket sätt kan hållbarhet skapa ytterligare konkurrensfördelar?

Börja alltid med kundens behov

Många lägger mycket tid på just ”Approach” och fokuserar bara på sin lösning och hur den ska se ut. Vi tycker att det istället är viktigt att börja med ”Need” det vill säga ett tydligt behov eller problem. Det är lätt att hamna fel med både lösning och marknadsföring om man inte vet vad behovet egentligen är.

När du har gått igenom modellen ser du klarare vad det är för problem som ska lösas och kan bygga en stark och tydlig affärsidé.

En lila färgplatta som övergår mot beiget.

Testa NABC-modellen

Ladda ned här

Summera ditt värdeerbjudande för en bra pitch

Om du summerar informationen från de fyra områdena i NABC-modellen i ett konkret erbjudande blir det en utmärkt kort förklaring av din affärsidé som du kan använda när du ska berätta vad du gör vid ett möte, eller på din webb.

Lägger du sedan till en ”hook” (inledning som skapar intresse och reaktion) före din NABC och en ”closer” (något som får lyssnaren att minnas) efter modellen har du en perfekt pitch.

Vill du ha hjälp att gå igenom modellen? Boka ett möte med oss så tittar vi på den tillsammans!

Två startupentreprenörer sitter och jobbar på sin MVP. Bakom dem är en ljusblå neonskylt.

Gör verklighet av din idé med MVP-modellen

MVP-modellen (Minimum Viable Product = Minsta livskraftiga produkt) handlar om att snabbt lansera och testa en grundläggande version av din produkt eller tjänst, innan den är klar. När du utvecklar och testar en MVP får du i ett tidigt skede värdefull feedback på vad som är bra och vad som behöver utvecklas. Eftersom du testat din idé tidigt kan du göra om och göra rätt utan att behöva ta stora steg tillbaka i utvecklingen.

Om din idé är perfekt första gången du lanserar den, har du förmodligen jobbat med den alldeles för länge. I den här guiden kommer Linda (chef community och kunskap) förklara varför.

Kör, bara kör!​

Ja, så enkelt är det faktiskt. Det finns inga hemliga formler för att ta reda på hur bra din idé är. Det finns inte heller några experter som sitter inne på det magiska svaret. Det är marknaden och dina potentiella kunder som avgör och du måste helt enkelt testa dig fram.

Genom att testa din idé tidigt får du feedback och fastnar inte i idéstadiet. Du behöver inte heller fundera på vad som hade kunnat hända om du bara hade vågat.

”Men om jag testar min idé kanske någon stjäl den?”

Det är inte ovanligt att vara orolig över potentiella idétjuvar. Men vet du vad? Om du inte testar kommer du inte heller framåt och då kommer idén antingen rinna ut i sanden – eller så kommer någon annan tids nog ändå komma på samma sak.

Din MVP ska:

  • Har initialt tillräckligt mycket värde för att användare ska vilja använda eller köpa den.​
  • Uppvisar kommande fördelar för att fortsätta behålla tidiga användaren.​
  • Skapar en feedback-loop som guidar teamet vidare med utvecklingen.
Två händer som formar ett hjärta. Bakom syns en höstig åker.

Minimum Lovable Product

För att tillfredsställa dagens typ av kund kan det vara bra att istället för MVP använda sig av MLP alltså Minimun Loveble Produkt.​ För att skapa en MLP ska du tänka på ungefär samma sätt som när man skapar en MVP, men med mer tanke och omsorg. MLP syftar till att lösa problemet, men också skänka glädje.​

Kunderna vill inte bara använda din produkt, de vill älska den.​

Så, hur skapar du en MLP? Jo utöver det vi tidigare pratat om – alltså hur du bygger en MVP kan du addera ett till tankesätt och modell som vi ska berätta om i en annan av våra korta talks, nämligen The Golden Circle och hur du arbetar fram ditt företags eller produkts ”varför.”​

Ta fram din MVP tillsammans med oss

På Science Park möter vi 1000 idéer varje år, men något vi aldrig kommer svara på är om en idé är bra eller dålig. Anledningen till det är enkel – vi vet inte. Något vi däremot vet är hur du kan gå tillväga för att ta reda på det. Och självklart hjälper vi dig på vägen!

Boka möte
En son berättar för sin idé för sin mamma. De sitter på trappen framför ett hus och tittar på varandra.

The Mom Test – så får du andra att säga vad de verkligen tycker om din idé

Du har säkert hört förut att du aldrig ska vända dig till din mamma för att få ärlig feedback på din nya affärsidé? ”The Mom Test” är en metod för hur du ställer frågor som får dina potentiella kunder – och till och med din mamma – att säga vad de verkligen tycker om din idé. Metoden ursprungligen en bok, skriven av entreprenören och författaren Rob Fitzpatrick och handlar i grund och botten om att ställa öppna frågor om dina kunders liv, utan att avslöja någonting om din lösning.

”Kolla in den här grejen, visst skulle det vara skönt att slippa göra på det gamla sättet och istället använda den här?”

Så här kan det låta när vi vill testa vår idé i ett tidigt stadium. Som entreprenör vet du att du borde prata med dina potentiella kunder så tidigt som möjligt – för att stämma av att du faktiskt bygger något som de kommer vilja köpa. Detta är viktigt när idén är riktigt bra – så att du kan bekräfta den kommande succén – men framför allt när det visar sig att idén inte riktigt håller. I det fallet är det bättre att få veta det så tidigt som möjligt så att du har en större chans att skruva om för att lyckas. Men det är inte helt enkelt att ta reda på vad de potentiella kunderna egentligen tycker. Hur kommer det sig?

Människor är hellre vänliga än ärliga

Den första vanliga anledningen är att de flesta personer försöker vara vänliga mot dig och därför inte är helt ärliga med vad de tycker. Detta gör de för att de märker att du lägger ner engagemang, tid och pengar i något och vill helt enkelt inte riskera att såra dig genom att komma med synpunkter som kan vara jobbiga.

Två händer krokar lillfingrar med varandra.

Alla gillar positiv feedback

Den andra vanliga anledningen är att vi själva mår bra av att höra positiv feedback. Inget konstigt med det. Det är självklart att vi vill höra att vi är på rätt väg. Detta får dessvärre konsekvensen att vi kan falla in i att fiska efter komplimanger istället för att ta reda på värdefull information där det finns risk att det kommer fram något obehagligt. De ledande frågorna i inledningen är exempel på detta. Men komplimanger och glada tillrop utvecklar sällan vår idé till det bättre.

Så ställer du öppna frågor

Hur ska du då få folk att säga vad de verkligen tycker? Det skiljer sig naturligtvis en del beroende på vad det är för idé du vill testa och hur långt du har kommit men i nedanstående exempel får du några tips som kan hjälpa dig på vägen. I exemplet utgår vi från en idé om en digital tjänst som vi tror kommer att ersätta ett jobbigt moment/problem för kunderna. Först behöver du bekräfta att det finns ett behov hos kunderna.

1

Avslöja så lite som möjligt om din tänkta lösning i början av mötet

Så fort du börjar prata om idén ökar ju risken för att de inte riktigt säger vad de egentligen tycker. Innan dess vill du hinna gräva i hur de gör i dag utan att påverka dem i någon riktning.

2

Ställ frågor kring hur kunderna gör i dag för att förstå behovet

Prata mindre och lyssna mer är grundregeln! Ställ öppna frågor och följdfrågor. Exempelvis: Vilka problem stöter de på? När hände det senast? Hur löser de problemet i dag? Varför gör de på det sättet? Hur mycket tid lägger de på att lösa problemet? Vilka andra sätt har de provat? Hur jobbigt tycker de att problemet är? Har de pratat med andra om hur de gör/löser problemet? Det viktiga är att verkligen bottna frågorna, så du får bra fakta om kundens behov av lösningen.

3

Lär dig att älska dåliga nyheter

Den största anledningen till att vi inte ställer viktiga frågor är att vi är rädda för att höra svaret. Visst, det är jobbigt om det visar sig att vi har spenderat tid, energi och pengar på fel grej. Men kom ihåg – det är viktigare att få veta det tidigt, så vi har en chans att ändra om det behövs. Det är så vi skapar något grymt som kunderna kommer att älska! Ha därför alltid med en fråga som du är lite rädd för att ställa.

Vi hjälper dig att testa din idé

Vad är då det ultimata sättet att kontrollera om någon talar sanning när de säger att din idé är bra? Be dem att teckna sig för tjänsten eller förhandsbeställa produkten. Då kommer de garanterat att berätta vad de egentligen tycker – för alla slutar ljuga när du ber dem om pengar.

Vill du ha hjälp med hur du kan ta reda på vad som är viktigt för att din idé ska komma vidare? Boka ett möte med en affärsutvecklare på Science Park, så hjälper vi dig!