En grupp människor i ett ljust mötesrum. Några står upp och några sitter ned. Alla ser glada ut eller skrattar.

Så skapar du ett framgångsrikt team – 8 tips

Ett starkt team är en av de viktigaste grundpelarna för ett framgångsrikt företag. Det gäller oavsett om du är verksam i en startup som vill attrahera kapital eller i en mer etablerad organisation. Ett välfungerande team är effektivt, levererar med högkvalitet och – viktigast av allt – har medarbetare som mår bra.

8 tips för att bygga ett framgångsrikt och välmående team

1

Rätt person på rätt plats

Det är viktigt att rekrytera medarbetare som delar företagets värderingar och som sätter ”laget före jaget”. Var och en bör tilldelas den roll där hen trivs med sina arbetsuppgifter. En motiverad medarbetare som tycker om sitt jobb levererar ofta utmärkta resultat.

2

Olikheter är en tillgång

Du har förmodligen hört det tusen gånger förut – likheter i ett team är inte ett hinder, utan en tillgång. Både när det kommer till kompetens och personlighet bör teammedlemmarna komplettera varandra. Olika perspektiv och erfarenheter lägger grunden för en mer innovativ och effektiv grupp.

3

Kollegor som vill vara inflytelserika

Öppenhet och frihet föder kreativitet. En stor öppenhet inför nya idéer och förändringsförslag hos medarbetarna är avgörande. Om medarbetarna inte är betrodda med eget tänkande på arbetsplatsen kommer de att vänta på instruktioner i stället för att ta egna initiativ. Nya infallsvinklar skapar nya möjligheter.

4

Skapa en trygg och öppen kultur

Dela framgångar med varandra – men även misstagen. Att ha ”högt i tak”, där de anställda kan vara raka och ärliga mot varandra, skapar förutsättningar för ett framgångsrikt team. Det handlar om att skapa en kultur där ni vågar ge både konstruktiv kritik och beröm – mellan alla led i organisationen.

5

Tänk utanför boxen när du bygger ditt team

Definitionen av ett team behöver inte begränsas till de som är anställda. Det kan inkludera samarbetspartners, mentorer, nätverkskontakter och andra som kan bidra med något värdefullt till ditt företag.

6

Sätt tydliga mål

Alla i teamet bör vara väl medvetna om vad de arbetar mot. Teamets mål och förväntningar måste vara tydligt definierade, precis som hur varje individs arbete bidrar till att ta sig dit. Använd gärna SMART-metoden (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) för att sätta upp konkreta och mätbara mål.

7

Uppmuntra till vidareutbildning och personlig utveckling

Genom att uppmuntra teammedlemmarna att lära sig nya saker och utveckla sina färdigheter, kan du hålla teamet motiverat och engagerat. Dessutom kan detta bidra till att förbättra teamets prestation och effektivitet.

8

Belöna och erkänn prestationer

Genom att erkänna och belöna framgångar, stora som små, kan du hjälpa till att stärka teamets moral och motivation. Detta kan vara så enkelt som att tacka någon för ett jobb väl utfört, eller att hålla ett speciellt evenemang för att fira ett större projekt som har slutförts framgångsrikt.

Slutligen, kom ihåg att bygga ett team är en kontinuerlig process. Det kräver tid, tålamod och engagemang från alla inblandade. Men med rätt tillvägagångssätt och inställning, kan du skapa ett starkt och effektivt team som kan nå stora framgångar tillsammans.

Ett team sitter tillsammans vid ett skrivbord. De har varsin dator framför sig. De skrattar.

Fem nyckelområden för framgångsrika team

Man brukar tala om fem områden som framgångsrika team gemensamt tar ansvar för: Mål, Struktur, Samspel, Utveckling och Engagemang. För när allt kommer omkring är teambuilding inte bara ledarens ansvar. I ett fungerande team tar alla ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppnå gemensamma mål.

1

Mål

Hur tar vi gemensamt ansvar för att tydligt och engagerande nå våra mål, följa upp framgångar och fira dem?

2

Struktur

Hur tar vi gemensamt ansvar för att ha tydliga ansvarsområden som är smart fördelade, fatta effektiva beslut under möten och upprätthålla rätt strukturer?

3

Samspel

Hur främjar vi en positiv arbetsmiljö genom öppen kommunikation, gemensamma regler och ansvarstagande för ett fungerande samspel?

4

Utveckling

Hur aktivt arbetar vi med att förbättra oss, hålla vårt kunnande relevant och inspirera varandra med nya idéer?

5

Engagemang

Hur visar vi engagemang, stöttar varandra och tar ansvar för våra prioriterade uppgifter?

Hitta din nästa stjärna till ditt team i Science Parks community

I vår community hittar du framtida ledare, studenter, tekniska virtuoser och kreativa idésprutor från en mängd olika branscher. Vare sig du söker en praktikant, konsult, mentor eller en ny kollega är sammanhang kopplade till är Science Park the place to be. Här kan du gå med i vår communitygrupp ”Friends of Science Park”.

Bild i fågelperspektiv på ett lag som paddlar i en kanot.

Så blir du en bra ledare –  digitalt och på plats

Att skapa ett starkt och sammansvetsat team kräver en skicklig ledare. Men hur blir du en stark ledare när ditt team jobbar digitalt på distans? I den här guiden går vi igenom fem steg som är grundläggande för alla typer av ledare – men extra viktig inom just digitalt ledarskap.

Innan vi sätter i gång behöver vi klargöra någonting. En ledare är inte automatiskt samma sak som en chef. Det är dags att verkligen se och uppmärsamma allt det viktiga ledarskap som dagligen utövas i en organisation – av alla. Ett ledarskap är fyllt med något mycket större än vad en ensam person kan åstadkomma.

Fem grundstenar för att bli en bra ledare:

1

Tillit

”Sårbarhetstillit” innebär att teamet har ett öppet klimat där ni kan dela och ta emot feedback på ett tryggt och ödmjukt sätt. När tilliten finns vågar vi vara kreativa och skapande tillsammans – trots alla misstag det såklart innebär på vägen.

2

Konflikt

Ja, du läste rätt. Konflikter i form av heta diskussioner och meningsskiljaktigheter driver utvecklingen i ett team framåt. Men utan tillit är det läskigt att ta sig an konflikter. Därför är det viktigt att satsa rejält på grunden, så att ni kan köra så det ryker mot era mål.

3

Engagemang

Ett ledarskap som alltid följer strömmen väcker inte särskilt mycket engagemang. Konflikter, som grundar sig i ömsesidig tillit, kan höja temperaturen på diskussionerna. När vi känner att vi blir hörda och saker faktiskt händer vill vi fortsätta att engagera oss. Vad brinner du för?

4

Ansvar

”Absolut, jag vill och tar ansvar!”. Gör du det när det verkligen kommer till kritan? Här har vi ytterligare en nyckelingrediens för att lyckas med ledarskap: fullfölja vårt ansvar gentemot varandra och oss själva.

5

Resultat

Till slut får du skörda frukten av ditt ledarskap – om du gjort jobbet det vill säga. Hard work pays off! Det visar sig inte bara i form av pengar utan också i form av ett mycket mer välmående team, gladare individer och såklart, ännu starkare ledarskap.

Så stärker du det digitala ledarskapet

Det digitala ledarskapet skiljer sig egentligen inte så mycket från det vi i vanliga fall pysslar med när vi ses ansikte mot ansikte. Grundstenarna är samma, men vi anpassar oss och utvecklas i samspel med de förutsättningar och resurser som ges till oss.

Här fem saker som är extra viktiga att göra när ledarskapet sker digitalt:

1

Ge teamet ditt förtroende

För att lyckas med digitalt ledarskap krävs ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt samt en stor dos förtroende för teamet. Det kommer innebära en utmaning där du som ledare behöver släppa på kontrollen. Självklart är det läskigt i början – men det är värt det! Det skapas utrymme för ansvar som fler måste dela på.

2

Kommunicera förväntningar

Att ge någon sitt förtroende går hand i hand med att vara tydlig med vilka förväntningar som finns. Se till att alla känner ansvar för det ni har bestämt. Hur vägen dit ser ut behöver inte vara spikat på millimetern, men vi förväntar oss alla en framåtrörelse och ett resultat.

3

Bygg relationer

Använd det digitala forumet till att skapa närhet och bygga relationer – inte bara som ett forum för dedikerad uppgiftsorientering. Vi vill inte låta våra digitala verktyg skapa onödig distans till varandra. Skapa möjligheten att ta en kaffe ihop och prata om saker som betyder något på ett personligt plan också.

4

Ta lyssnandet till en ny nivå

En bra ledare lyssnar bra och mycket, i det digitala verktyget har du chansen att verkligen nyttja detta till fullo (vi ser kanske inte ens varandra) och bekräfta gruppen och uppgiften genom att ge tillbaka en sammanfattning och överflygning som är ”spot-on”.

5

Omfamna strulet

Sist men inte minst: misstagen, strulet, frustrationen som snart landar i uppgivenhet. Vi kör alla i diket några gånger. Både när det kommer till tekniken men också hur vi människor arbetar med den och varandra i vår digitala värld. Omfamna det i stället för att motarbeta det, så kommer dikeskörningarna bli mycket färre och skadorna lindrigare.

Träbokstäver som bildar ordet "Feed back" mot en rosa akvarellbakgrund.

Feedback – så blir ditt team proffs på att ge återkoppling till varandra

När du får feedback på något du gjort, hur du är eller beter dig, så gör det att du känner dig värdefull och sedd. Omvänt är utebliven återkoppling ofta en källa till att känna sig osedd, eller en grogrund för otrygghet kring den leverans eller prestation du tillför teamet. Ett bra, välfungerande team vill bli bättre i sin gemensamma leverans. Därför behöver ni kunna slipa varandras vapen.

Återkoppling ur ett teamutvecklande perspektiv handlar inte primärt om att försöka ändra dig själv eller andra – men ni behöver i ett team vara medvetna om hur ert beteende och kommunikation påverkar varandra i teamet eller dem ni möter. Därefter kan ni fatta aktiva beslut om vad som ska förstärkas, förändras eller förbli.

Vad är bra feedback?

Meningen med bra feedback är att träffa upplevelsen av:

  • Beteendet i situationen (som kan upprepas, förstärkas eller ändras nästa gång vi är i samma eller liknande situation).

Det är nämligen avsevärt mycket enklare att återkoppla:

  • Upplevelsen av en situation än upplevelsen av en personlig egenskap (som riskerar att uppfattas som dömande, samt är svårare att förändra).

Sträva efter att din återkoppling är konkret och specifik. Men glöm inte att även ospecificerad positiv feedback också vara välgörande i ett team. Positiv återkoppling på den ytliga nivån som: ”bra jobbat”, ”kul att se dig”, ”gött att jobba med duktigt folk som du” – öppnar upp och skapar en positiv stämning, samtidigt som vi signalerar till varandra att vi vill varandra väl.

Tillit är en viktig grund. Du lämnar bäst feedback till den du litar på, och du lyssnar på feedback från den du litar på. Därför är det viktigt att vara ärlig och äkta. Genom att ge rak, ärlig och välvillig återkoppling kan du vinna motpartens förtroende.

Två kollegor sitter bredvid varandra i ett mötesrum. De ser glada ut. Den ena har en dator med klistermärken på framför sig.

Så gör du för att ge feedback

Säg det med äkta ambition om att göra motparten bättre, och se till att du presenterar det på ett sätt så att mottagaren kan förstå att du menar väl. Det gör du genom att:

1

Feedback ska lämnas till rätt mottagare – det vill säga till den det berör.

2

Var specifik och konkret i ditt budskap. Och nära i tiden för bådas minnes skull.

3

Använd ”jag”-budskap. Du ska återkoppla din upplevelse, så då är det inte relevant vad ”man” eller ”någon annan” tycker. Det som är relevant är vad du upplevt. Den gyllene regeln i feedback är att berätta hur du upplevde det som hände – inte att berätta vad det var som hände. Ni kan ha olika upplevelser av det som hände, och det finns en risk för försvar eller förkastande av din upplevelse om du värderar ditt uttalande.

4

Välj ditt tillfälle. Om du eller mottagaren är i affekt är det generellt en dålig idé att ge utvecklande feedback, eftersom ni i affekt inte har tillgång till hela er kommunikations-spelplan och därför riskerar att missförstå varandra.

5

Fundera både på vad som är avsikten med din feedback, och hur din motpart önskar att få sin feedback. Är det din avsikt att lyfta din motpart i plenum för att alla runt omkring ska veta vad du anser, så måste du också fundera på om din motpart verkligen uppskattar publik feedback. En gammal tumregel är att korrigerande, utvecklande och negativ återkoppling bör ges i enrum.

6

Ett ansvarsfullt sätt att ge feedback är att fråga hur feedbacken upplevdes efteråt om du är ny med din motpart – då kan du också få feedback tillbaka på hur du ska göra nästa gång för att få största möjliga output.

Hur gör du för att ta emot feedback på bästa sätt?

  • Var genuint nyfiken.
  • Stanna upp vid det som sägs. Undvik försvar och förklaringar – lyssna först.
  • Fråga motparten om du inte förstår det som återkopplas.
  • Visa att du tar till dig. Det säkerställer att du får chans till feedback fler gånger i framtiden.
  • Ta emot på allvar, och förminska inte för att du blir förlägen av positiv återkoppling. Säg ”Tack”, inte ”Äsch, det var väl inget”. Ta även emot utvecklande feedback på allvar, för där har motparten troligen haft större ansträngning att leverera den.
  • Välj att förstå när du får utvecklande feedback. Leta efter den verkliga feedbacken och var försiktig så att du inte drar förhastade slutsatser åt något håll – varken åt förkasta-hållet (”det är nog inte så farligt”) eller offerkoftan (”allt jag gör är dåligt”).
  • Om återkopplingen du får skaver så finns ännu större anledning att säkerställa att du förstått rätt och tar den på allvar, samt frågar vidare och ber den andre att utveckla sin feedback för djupare förståelse.
Två kvinnor sitter vid ett bord på en arbetsplats. De har ett fokuserat samtal.

Vad kan gå fel när du ger feedback och hur kan du hantera det?

Det finns inga garantier för att din feedback mottas lågaffektivt och lyhört, även om du följer ovanstående tips. Detta kan såklart bero på väldigt många olika saker som stress, situationen, prestige och självkänsla hos mottagaren eller hos dig. Kommunikation är svårt, men för att bygga trygga team som presterar behöver det finnas utrymme för konkret och ärlig feedback.

Det bästa knepet för att långsiktigt jobba mot en bra feedbackkultur och undvika dikeskörningar är att jobba med regelbunden, återkommande och nära feedback åt alla håll, samt att i teamet vara överens om och ha pratat om grunderna i hur vi vill ha och ge återkoppling.

Målet med feedback är aldrig att båda ska tycka lika – vi kan tycka olika och det är ok. Målet med feedback är insikter om den andres upplevelse, och att sedan ta aktiva beslut själv utifrån den insikten. Feedback handlar alltså inte om att övertyga motparten om att hen upplever situationen fel.

Ta första steget

Den som är familjär med forskning om hur grupper utvecklas mot högpresterande team vet att i tidiga faser av samarbetet finns stort fokus på att tillhöra gruppen. I tidiga skeden uppfattas utvecklande feedback som utmanande, men man behöver absolut vara generös med feedback som handlar om viljan att tillhöra teamet och viljan att vara en del i samarbetet. Där läggs grunden för att på riktigt kunna utveckla samarbetet i teamet. Har ni låg frekvens av återkoppling mellan varandra, börja med positiv förstärkning. Berätta för varandra vad ni gillar och vad de andra gör bra.

Och ta er tid att prata om hur ni var och en önskar få återkoppling från andra. En sådan diskussion tar er direkt vidare både som team och i er feedback-kultur.

En entreprenör sitter i ett mötesrum. Han är glad och pratar med två personer som syns i förgrunden.

5 tips för hur du stärker ditt självledarskap som entreprenör

Har du någonsin fantiserat om att kliva av ekorrhjulet, bli din egen chef och starta eget företag? Kanske har du redan tagit steget till att bli egenföretagare? Det är ofta enkelt att få hjälp med att registrera bolag, skapa en affärsplan och sätta en budget. Men hur navigerar du bland de mjuka värdena och kritiska tankarna? Här är fem tips för att stärka ditt självledarskap och undvika vanliga fallgropar längs vägen.

”Vem är jag som företagare – är jag ens en företagare?”

”Vad betyder självledarskap för mig?” och ”hur är man sin egen chef, egentligen?”.

Att jobba med sitt entreprenörskap handlar inte bara om business. Det handlar också om att kontinuerligt utforska dig själv och den du är för att ständigt kunna utveckla och förbättra dig själv och ditt företag.

En entreprenör sitter i en soffa och tittar fokuserat på sin telefon. Hon har hörlurar i och håller en penna i handen. I knät ligger ett anteckningsblock.

1. Självledarskap handlar om att välja och välja bort

Bra ledarskap innebär att lära sig att säga nej. Att starta eget företag kan kännas som att sugas in i en virvelvind av möjligheter: människor, luncher, nätverksträffar, samarbeten. Allt låter som en möjlighet. Allt får det att pirra i magen. Just därför kan det vara så svårt att välja bort och säga nej. Men det är nödvändigt om du ska komma någon vart. Ordet nej är det svåraste och viktigaste ordet att lära dig. För att säga nej till någon kan också betyda att du säger ja till dig själv.

Vi pratar ofta om vårt tydliga varför, ditt tydliga WHY! Som entreprenör är det viktigt att veta sitt syfte – och välja att göra saker som för dig närmare det syftet. Det är inte alltid lätt, men det är värt det ibland de svåra besluten. Det är först när du börjar ha tillit till dig själv som du börjar engagera dig och ta ansvar på riktigt och kan påverka resultatet i ditt entreprenörskap.

2. Låt dig inte begränsas av regler, normer, förväntningar och ”måsten”

Så länge vi kan minnas så har de flesta av oss blivit lärda att man ska arbeta hårt, mycket och länge. Att man ska vara produktiv och nyttig och duktig. Men – det här med att ”arbeta” är vid närmare granskning faktiskt något ganska luddigt och subjektivt. Det är lätt att ha en bild av att arbete är något man gör, aktivt, åtta timmar om dagen. Gör man något annat än det kan du upplevas som lat eller att du slösar med tiden.

En del av bra ledarskap handlar om att utmana de normer som begränsar oss. Vilka tider passar det mig att jobba? Ska jag kanske välja att träna på förmiddagen, när jag ändå inte verkar få något vettigt gjort innan klockan elva? Är tiden mellan 21 – 23 på kvällen min allra bästa sweet spot för att jobba? Och om jag jobbar då, får jag ta sovmorgon dagen efter?

Det finns ett flertal tankar som ställer många av våra gamla myter och regler kring arbete på ända.

3. Våga skapa ditt eget arbetsliv och rutiner

Att vara sin egen chef i det tjugoförsta århundradet innebär att ifrågasätta vad som egentligen menas med ”arbete”. Är det att vara aktiv och att producera? Att sitta framför en dator? Eller kan skogspromenaden, duschen eller tuppluren, då jag kanske får mitt allra viktigaste och produktivaste moment, också vara en del av ”arbetsdagen”?

Nu ska du forma ditt eget arbetsliv. Då är det är viktigt att reflektera hur en arbetsdag kan se ut för just dig och vad just du klassar som arbete. Skapa inte ännu ett ekorrhjul!

4. Sätt realistiska tidsmål

Att känna att tiden aldrig räcker till är vardag för många entreprenörer. Ju mer realistiska vi kan vara kring vad som faktiskt är rimligt att hinna med under en dag, en vecka, en månad eller ett år – desto bättre blir vi på att hitta en rytm som blir hållbar i längden. Ett arbetsliv är inte ett sprintlopp, det är ett maraton.

5. Se över ditt kontrollbehov

En femte och sista aspekt av självledarskap för entreprenörer handlar om kontroll. Räck upp handen om du är en person med kontrollbehov? De flesta av oss är det, mer eller mindre.

Men kontroll är som bekant ett tveeggat svärd. Om något ligger innanför min kontroll, är det ju min förtjänst om det går bra – men också mitt fel om det går dåligt. Och tvärtom. Om det mesta verkar ligga utanför min egen kontroll, kan jag skylla på yttre omständigheter när det går dåligt. Men då kan jag inte heller ta cred när det går bra. Den bästa kombon enligt forskningen? Du gissade rätt – att ta åt sig äran för sina framgångar, och skylla sina misslyckanden på yttre omständigheter, åtminstone delvis…

Utveckla ditt självledarskap med en affärsutvecklare

Vad som är framgång och lycka bestämmer du. Så lycka till att jaga dina drömmar, för vet du vad? Det är värt det. Vi på Science Park finns här som ditt bollplank längs vägen. Vår coaching är kostnadsfri och vi finns med affärsutvecklare i alla tretton kommuner i Jönköpings län. Registrera dig här, så hör vi av oss inom kort för att boka in en tid.

Träffa en affärsutvecklare

Vad innebär entreprenörskapet för dig?

Handlar det om att våga följa dina drömmar och njuta av resan dit? Kanske är ditt kall att jaga drömmen om ”känslan av frihet”? Entreprenörskapet kanske för någon handlar mer om att reflektera, utmana, fundera på vart i livet du kan hitta ”känslan av frihet”, och ständigt ta små steg mot något – eller bort från något. Känslan av frihet handlar inte om att vara fri från ansvar, utan tvärtom. Det handlar om att ta ansvar för sig själv och framförallt sina nära relationer. Att våga leva ett liv som känns meningsfullt och ärligt, ett liv som DU vill leva. Inte vad påhittade kontexter, normer och vad andra människor anser och tycker.