Inkubatorsbolag-arkiv - Science Park

Splitter

Splitter har skapat en tjänst som med hjälp av avancerade AI-algoritmer och maskininlärning kan analysera ljudfiler in i minsta beståndsdel

Läs mer

Skogh Innovations

Skogh Innovations utvecklar ett hjälpmedel som ska underlätta arbetet vid artärkatetersättning. Skogh Innovations: nytt medtech-bolag till Science Parks inkubator

Läs mer

XENSE Vision

Tekniken som XENSE Visions affärsidé bygger på och som bolaget ska vidareutveckla är en avancerad typ av kamerateknik. Genom att kombinera information från flera kameror kan…

Läs mer

OICAN

OICAN utvecklar en innovativ produkt inom segmentet stödkläder, som – framför allt – ska underlätta för barn med medicinska diagnoser. Här kan du läsa mer om…

Läs mer

HumanDoc

HumanDoc utvecklar ett innovativt rapporteringssystem för omvårdnadsplacerade barn och vuxna. Systemet hanterar och kvalitetssäkrar dokumentation, samt förbättrar vårdgivarens leverans. Läs mer om HumanDoc här: Inkubatorbolaget…

Läs mer

Winr

Winr minskar det uppleva avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Idag visar undersökningar att 66% av invånarna i Sveriges kommuner vill ingå dialog med beslutsfattare men…

Läs mer