Andreas Nordh, Lars Birging och Håkan Wahlgren på impact-företaget Zigrid står inne i Science Park Towers.

Zigrid får ta del av 350 miljoner euro från Europeiska innovationsrådet

14 november 2023

Impact-bolaget Zigrid har lyckats med något som ingen tidigare lyckats lösa, men som forskning har identifierat som en lovande energilösning för framtiden – att utvinna elektricitet ur spillvärme för låga temperaturer. I mars tilldelades Zigrid priset Årets innovation i Jönköpings län och i slutet av oktober kom det glädjande beskedet att de som ett av två svenska bolag får finansiering från Europeiska innovationsrådet.

Europeiska innovationsrådet (EIC) är en institution inom EU som syftar till att stödja innovatörer, entreprenörer, små företag och forskare med ambitionen att utveckla banbrytande innovationer. Det görs bland annat genom EIC Accelerator – ett program som stöttar skalbara startups med bidrag på upp till 2,5 miljoner euro kombinerat med investeringar i eget kapital.

Pitchade för forskare, investerare och entreprenörer

EIC Accelerator har en tuff urvalsprocess med en omfattande ansökan och tuffa juryintervjuer. Av 648 ansökningar var Zigrid ett av de 140 företag som tog sig till sista steget i processen och därmed fick möjlighet att pitcha sin idé och grillas av erfarna investerare och entreprenörer. De pitchande bolagen matchas mot expertis inom olika områden.

Lars Birging och Håkan Wahlgren presenterade Zigrids idé för en jury bestående av bland andra tekniker och forskare inom hållbarhet och energi från fem länder inom EU.

Håkan Wahlgren och Lars Birging står i en studio. på en skärm bakom dem syns företaget Zigrids logotyp.

Världsunikt patent inom nytt energiområde

Fredagen den 27 oktober kom sedan det efterlängtade beskedet att Zigrid är ett av de 47 företag som tilldelas finansiering. De utvalda företagen kommer tillsammans att få nästan 350 miljoner euro och består av direkt bidrag och en del av bolagen får även möjliget att söka investering. Utöver Zigrid har bara ett annat svenskt företag, Acorai AB, blivit utvalda att delta i programmet.

Det känns fantastiskt, nästan lite overkligt – och det kom glädjetårar när beskedet damp ner i mejlen. Både för att vi äntligen har installerat vår först kundpilot och att vi nu får in kapital att slutföra vår utveckling. Vi hade en bra känsla men man måste ju alltid vänta in beskedet. Det är ofta två steg framåt och ett tillbaka när man utvecklar något nytt. Inte minst när vi håller på att skapa något som bryter ny mark i ett område som tidigare inte haft någon bra lösning. Idag har vi två patent som är världsunika och vi har potential göra stor skillnad för minskade koldioxiutsläpp. Nu kan vi öka takten i att få ut Zigrid och på riktigt och bidra till den gröna omställningen.

Lars Birging, VD, Zigrid

“Shifting Waste Heat from Problem to Power”

Ungefär hälften av all energi som produceras har potential att återvinnas men försvinner idag som spillvärme. Det finns bra lösningar att producera el från spillvärme med temperaturer över 100°C, men varit svårt eller oekonomiskt att göra när man går under 100°C, där den största mängden spillvärme finns vilket är ett enormt slöseri. Det Zigrid utvecklat är en innovation som gör det möjligt att utvinna el av spillvärme ned till 50 grader. Även om värme kan verka som ett ofarligt utsläpp, kan återanvändning av denna bortkastade energi potentiellt leda till en massiv minskning av både CO2-utsläpp och minska företagens kostnader och elförbrukning att kyla redan producerad värme innan den släpps ut i naturen.

Idag består teamet bakom Zigrid av sex personer och den första anläggningen är uppkopplad i skarp driftsmiljö hos Baettr, ett gjuteri i Gulsmedshyttan. Med finansieringen från EIC på plats är planen tydlig: att expandera.

Planen är att anställa 12-14 personer under de närmsta åren. Det kommer att ta några månader innan avtalet är skrivet och klart och under tiden jobbar vi med planeringen. Att rapportera till EU kräver mycket arbete och tid och vi kommer att jobba hårt med att bryta ner vår process i delmoment och planera för vilka vi ska anställa.

Lars Birging

Om Zigrid AB

Zigrid startades 2015 av Torbjörn Birging, Jan Björkman och Lars Birging. Under åren 2018-2020 var de en del av Science Parks Jönköpings inkubatorprogram. I mars 2023 utsågs de till Årets innovation i Jönköpings län. Bolaget har sitt säte i Nora och delar av verksamheten bedrivs från kontoret på Science Park i Jönköping.