Inkubatorbolaget XENSE Vision tilldelas 500 000 kr av Vinnova

23 mars 2022

XENSE Vision, ett av Science Parks inkubatorbolag, tilldelas 500 000 kr för att genomföra ett projekt inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation. Finansieringen kommer från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället.

Utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för en hållbar tillväxt i Sverige och för ett hållbart samhälle. Fordonsstrategisk forskning och Innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år, där staten står för hälften av finansieringen. Pengarna går uteslutande till forskning, innovation och utveckling, med fokus på klimat, miljö och säkerhet. XENSE Vision är ett av de företag som beviljats pengar inom ramen för FFI.

XENSE Vision ska öka trafiksäkerheten hos automatiserade fordon

– Vi ser finansieringen från Vinnova som ett tecken på att vi är på rätt väg och det känns jättekul att de ser en stor potential i våra lösningar. Vi kommer nu använda den här möjligheten för att vidareutveckla våra produkter och visa upp resultaten för viktiga aktörer inom fordonsindustrin. För att självkörande bilar ska kunna klara av säkerhetskraven utan att öka köbildningen vid komplicerade trafikplatser, som korsningar med cyklister och fotgängare, är vi övertygade om att fasta sensorer i trafikplatserna kommer att vara nödvändiga för att bilarna ska uppfatta sin omgivning korrekt, säger Björn Crona, en av bolagets grundare.

Projektet kommer att fokusera på hur XENSE Visions 3D-sensorer kan användas för att öka trafiksäkerheten och effektiviteten hos automatiserade fordon i täta trafiksituationer. Med sensorerna från XENSE Vision blir det möjligt för ett automatiserat fordon att uppfatta trafiksituationen utanför sin egen siktlinje och den förutsedda avsikten för alla fordon och fotgängare i närheten kommer att överföras till fordonet.

  • XENSE Vision är ett mycket bra exempel på att innovation och entreprenörsskap är lika viktigt vid kriser som när det går bra. När Kapsch TrafficCom valde att lägga ner stora delar av sin svenska verksamhet i Jönköping valde teamet bakom XENSE Vision att se det som en möjlighet, följde sina drömmar och startade ett nytt innovativt företag med unik spetskompetens. Vinnovas beslut att bevilja projektmedel för XENSE Visions spännande lösning för intelligent infrastruktur som en del av självkörande fordon är ett starkt bevis på vår regions förmåga att producera innovationer med stort teknikdjup som löser morgondagens utmaningar i vårt samhälle, säger Anders Nyberg, affärsutvecklingschef på Science Park Jönköping.

En del av Science Parks inkubator sedan november 2021

Den första november blev XENSE Vision en del av Inkubatorn, som är ett av Science Parks affärsutvecklingsprogram. Insatsen riktar sig till startups i Jönköpings län, med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar 10 av dessa bolag till inkubatorprogrammet. Under inkubationstiden (6-24 månader) får programdeltagarna kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolagen får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.